Akcijski plan za europsku demokraciju: jačanje demokracije u EU-u

Europska komisija danas predstavlja svoj Akcijski plan za europsku demokraciju kako bi ojačala položaj građana i ulogu demokracije u cijelom EU-u.

Akcijski plan je svojevrsni odgovor na izazove s kojima se suočavaju naši demokratski sustavi poput povećanog ekstremizma i osjećaja razdvojenosti između ljudi i političara. Njime se utvrđuju mjere za promicanje slobodnih i poštenih izbora, veću slobodu medija i suzbijanje dezinformacija. Konkretno, Komisija će predložiti pravne mjere o političkom oglašavanju koje će se odnositi na sponzore plaćenog sadržaja, proizvodne i marketinške kanale, uključujući internetske platforme, oglašivače i s njima povezana konzultantska društva te definirati njihove odgovornosti. Preporučit će i mjere za povećanje sigurnosti novinara, predstaviti inicijativu za njihovu zaštitu od strateških tužbi protiv sudjelovanja javnosti (SLAPP) i dodatno se zalagati za reformu postojećeg Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija uvođenjem strožih uvjeta u pogledu internetskih platformi i njihovog intenzivnijeg nadzora.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: U ovom razdoblju digitalne revolucije građanima se mora osigurati sloboda izražavanja temeljena na činjenicama, a slobodnim medijima i civilnom društvu sudjelovanje u otvorenim raspravama bez zlonamjernog uplitanja. Stoga EU poduzima sve mjere za jačanje naše demokracije.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Demokracija se ne može uzimati zdravo za gotovo. Moramo je dalje razvijati i štititi. Naš je cilj zaštita i promicanje uloge građana u pogledu slobodnog i javnog odlučivanja koje neće biti izloženo manipulacijama. Potrebna su nam ažurirana pravila s pomoću kojih ćemo iskoristiti sve mogućnosti digitalnog doba. Planom se predlažu mjere za povećanje zaštite novinara, borbu protiv dezinformacija i bilo kojeg oblika uplitanja uz potpunu zaštitu slobode govora.

U ovom razdoblju digitalne revolucije građanima se mora omogućiti slobodan izbor u okruženju u kojem se mišljenja slobodno izražavaju, činjenice razlikuju od fikcije, a slobodni mediji i civilno društvo sudjeluju u otvorenim raspravama bez zlonamjernog uplitanja. Sve mjere koje EU poduzima u rješavanju ovih pitanja imat će utjecaj i izvan granica EU-a.

Akcijskim planom za europsku demokraciju utvrđuju se tri glavne skupine mjera:

  1. Promicanje slobodnih i poštenih izbora : Komisija će predložiti zakonodavstvo o transparentnosti sponzoriranog političkog sadržaja („političko oglašavanje”) i revidirati pravila o financiranju europskih političkih stranaka. U okviru europske mreže za suradnju u području izbora poticat će suradnju među državama članicama i pokrenuti novi operativni mehanizam za učinkovitu i pravodobnu razmjenu informacija povezanih s pitanjima integriteta izbora kao što je kibersigurnost.

Organizirat će događanje na visokoj razini na kojem će se okupiti različita tijela s ciljem rješavanja problema povezanih s izbornim postupcima i jačanja uloge građana kao glasača i kandidata u demokratskom procesu. Zdrava demokracija oslanja se na sudjelovanje građana i na aktivno civilno društvo, ne samo u vrijeme izbora. Stoga se akcijskim planom potiče korištenje strukturnih fondova EU-a, sredstava dostupnih u okviru novog programa Kreativna Europa i naglašava važnost aktivnog sudjelovanja mladih kao ključnog elementa Strategije EU-a za mlade. EU će također pojačati kapacitete misija EU-a za promatranje izbora u trećim zemljama.

  1. Jačanje medijske slobode i pluralizma: Sigurnost novinara posljednjih je godina sve više ugrožena. U određenim državama članicama porastao je broj fizičkih prijetnji, prijetnji preko interneta te napada na novinare. Zbog toga će Komisija u 2021. predložiti preporuku o sigurnosti novinara s naglaskom na prijetnje novinarkama i inicijativu za suzbijanje zlouporabe strateških tužbi protiv sudjelovanja javnosti (SLAPP). U okviru strukturiranog dijaloga surađivat će s državama članicama i osigurati održivo financiranje projekata za pravnu i praktičnu pomoć novinarima u EU-u i izvan njega. Među ostalim, predložit će i dodatne mjere za potporu medijskom pluralizmu i povećanje transparentnosti u području vlasništva nad medijima i državnog oglašavanja putem novog alata za praćenje vlasništva nad medijima.

Akcijski plan za europsku demokraciju usko je povezan s Akcijskim planom za medijski i audiovizualni sektor usmjerenim na poticanje oporavka tog sektora i korištenje svih mogućnosti digitalne transformacije.

  1. Suzbijanje dezinformacija : Akcijskim planom predlaže se poboljšanje postojećih mjera EU-a za suzbijanje vanjskog uplitanja, ali i uvođenje novih instrumenata kojima su predviđene financijske kazne za počinitelje. Komisija će se i dalje zalagati za prenošenje Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija u zajednički regulatorni okvir obveza i odgovornosti internetskih platformi u skladu s predstojećim Aktom o digitalnim uslugama. U tu će svrhu Komisija u proljeće 2021. izdati smjernice za poboljšanje Kodeksa dobre prakse i uspostaviti čvršći okvir za praćenje njegove provedbe. Komisija i Visoki predstavnik poduzimat će i druge mjere za jačanje otpornosti naših društava i poticanje međunarodnog partnerstva.

Sljedeći koraci: Komisija će postupno provoditi Akcijski plan za europsku demokraciju do 2023., godine koja prethodi izborima za Europski parlament. Zatim će procijeniti ostvareni napredak i utvrditi jesu li potrebne druge mjere. Nastavit će suradnju s Europskim parlamentom i Vijećem te sa širokim krugom nacionalnih javnih i privatnih dionika povrh državnih tijela. Ta je suradnja ključna za jačanje otpornosti naših demokracija.

Kontekst: Akcijski plan za europsku demokraciju, zajedno s novim europskim mehanizmom vladavine prava, novom strategijom za jačanje primjene Povelje o temeljnim pravima, Akcijskim planom za medijski i audiovizualni sektor, kao i paketom mjera za promicanje i zaštitu ravnopravnosti u cijelom EU-u, bit će glavni poticaj europskoj demokraciji u suočavanju s izazovima digitalnog doba. Zalaganje za demokraciju je i okosnica vanjskog djelovanja EU-a povezanog sa zemljama pristupnicama i susjednim zemljama. Akcijski planovi za europsku demokraciju jedna su od glavnih inicijativa programa rada Komisije za 2020. najavljenog u političkim smjernicama predsjednice von der Leyen.

Više informacija možete pronaći ovdje

Prethodna objava
Komisija i Grčka dogovorile plan za novi prihvatni centar na Lezbosu
Sljedeća objava
#EUROPAKULTURA – Stvaramo zajedno
Izbornik