Borba protiv trgovine ljudima: nova strategija za sprečavanje trgovine ljudima, razbijanje kriminalnih poslovnih modela, zaštitu i osnaživanje žrtava

 

Komisija danas predstavlja novu strategiju za suzbijanje trgovine ljudima (2021. – 2025.), usmjerenu na sprečavanje kriminala, privođenje trgovaca ljudima pravdi te zaštitu i osnaživanje žrtava. Od 2017. do 2018. u Europskoj uniji bilo je više od 14 000 registriranih žrtava. Procjenjuje se da na globalnoj razini trgovci ljudima u jednoj godini ostvare dobit od 29,4 milijarde eura. S obzirom na to da se ne očekuje pad potražnje za iskorištavanjem, da krijumčari svoje aktivnosti prebacuju na internet i da će pandemija vjerojatno stvoriti uvjete za povećano iskorištavanje, današnjom strategijom utvrđuju se mjere za snažniji odgovor EU-a i država članica.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Borba protiv trgovine ljudima dio je našeg rada na izgradnji Europe koja štiti. Trgovci ljudima iskorištavaju njihovu ranjivost. Današnjom strategijom zauzimamo trojni pristup, odnosno kombinacijom zakonodavstva, politike te operativne potpore i financiranja nastojimo smanjiti potražnju, prekinuti kriminalne aktivnosti i osnažiti žrtve tog gnjusnog kaznenog djela.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson izjavila je: Trgovina ljudima zločin je koji ne bi smio postojati u našim društvima. Međutim, kriminalci i dalje trguju žrtvama, uglavnom ženama i djecom, prvenstveno u svrhu seksualnog iskorištavanja. Žrtve smo dužni zaštititi, a počinitelje koji s ljudima postupaju kao s robom moramo privesti pravdi. Provjerit ćemo jesu li postojeća pravila još uvijek svrsishodna i procijeniti mogućnost kriminalizacije korištenja usluga koje pružaju iskorištavane žrtve trgovine ljudima.

Strategija se temelji na sveobuhvatnom pravnom i političkom okviru EU-a za suzbijanje trgovine ljudima, kojemu je ishodište Direktiva o suzbijanju trgovine ljudima. Komisija će nastaviti podupirati države članice u provedbi Direktive te će, prema potrebi, predlagati revizije kako bi se osigurala njezina svrsishodnost. Koordinator EU-a za suzbijanje trgovine ljudima i dalje će imati ključnu ulogu u provedbi te strategije.

Osim toga, strategija je usmjerena na:

  • Smanjenje potražnje koja potiče trgovinu ljudima: Komisija će procijeniti mogućnost utvrđivanja minimalnih pravila EU-a o kriminalizaciji korištenja usluga koje pružaju iskorištavane žrtve trgovine ljudima te će zajedno s nacionalnim tijelima i organizacijama civilnog društva organizirati preventivnu kampanju usmjerenu na visokorizične sektore. Osim toga, razmotrit će jačanje Direktive o sankcijama za poslodavce, predložiti zakonodavstvo o korporativnom upravljanju kako bi se razjasnile odgovornosti poduzeća i pružiti smjernice o dužnoj pažnji kako bi pomogla u sprečavanju prisilnog rada.
  • Razbijanje poslovnog modela trgovaca ljudima, na internetu i izvan njega: Komisija će voditi dijalog s internetskim i tehnološkim poduzećima kako bi se smanjila upotreba internetskih platformi za vrbovanje i iskorištavanje žrtava. Poticat će sustavno osposobljavanje službenika za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnog osoblja o načinima prepoznavanja i suzbijanja trgovine ljudima.
  • Zaštita, podupiranje i osnaživanje žrtava, posebno žena i djece: cilj je strategije poboljšati rano prepoznavanje žrtava i uputiti ih na daljnju pomoć i zaštitu, kao i ojačati programe osnaživanja žrtava i olakšati reintegraciju. Komisija će usto financirati rodno usmjereno osposobljavanje i osposobljavanje o potrebama djece kako bi se policijskim službenicima, socijalnim radnicima, službenicima graničnog nadzora i zdravstvenom osoblju olakšalo prepoznavanje žrtava.
  • Promicanje međunarodne suradnje: S obzirom na to da polovinu žrtava identificiranih u EU-u čine državljani zemalja izvan EU-a, suradnja s međunarodnim partnerima ključna je za rješavanje problema trgovine ljudima. EU će se koristiti nizom instrumenata vanjske politike i operativnom suradnjom kako bi pomogao u borbi protiv trgovine ljudima u zemljama podrijetla i tranzita, među ostalim posebnim dijalozima o ljudskim pravima i sigurnosti, pojačanom suradnjom s Vijećem Europe te redovitom i ciljanom komunikacijom, djelovanjem i razmjenom informacija s delegacijama EU-a u partnerskim zemljama. Osim toga, budući akcijski plan za borbu protiv krijumčarenja migranata omogućit će da se trgovce ljudima spriječi u dovođenju žrtava u Europu radi iskorištavanja.
Prethodna objava
EK pokrenula 5. izdanje natječaja Youth4Regions za studente novinarstva i mlade novinare
Sljedeća objava
Europske snage solidarnosti 2021. – 2027.: prvi poziv na podnošenje prijedloga za potporu volonterskim aktivnostima mladih
Izbornik