EUROPSKA PODATKOVNA STRATEGIJA: ŠTO PARLAMENT ŽELI

Saznajte kako zastupnici žele oblikovati pravila EU-a o razmjeni neosobnih podataka i potaknuti inovacije i gospodarstvo uz istodobnu zaštitu privatnosti.

Podaci su u središtu digitalne transformacije EU-a koja utječe na sve aspekte društva i gospodarstva. Oni su nužni za razvoj umjetne inteligencije, prioriteta EU-a, i otvaraju velike mogućnosti za inovacije, oporavak nakon koronakrize i rast, primjerice u području zdravstva i zelenih tehnologija.

Saznajte više o mogućnostima i izazovima koje donose veliki podaci

Saznajte više o reguliranju umjetne inteligencije i željama Europskog parlamenta

Kao odgovor na europsku podatkovnu strategiju Komisije Parlament je pozvao u izvješću usvojenom 25. ožujka 2021. na izradu zakonodavstva koje se temelji na europskim vrijednostima privatnosti i transparentnosti, a europskim poduzećima i građanima omogućava iskorištavanje potencijala industrijskih i javnih podataka u EU-u.

Parlament očekuje da se njegove preporuke uzmu u obzir u novom Zakonu o podacima koji će Komisija predstaviti u 2022. godini.

Koristi podatkovnog gospodarstva EU-a
Kriza je naglasila potrebu za učinkovitim zakonodavstvom o podacima kojim će se podupirati istraživanje i inovacije, napomenuli su zastupnici. U EU-u već postoje velike količine kvalitetnih podataka, posebno neosobnih (industrijskih, javnih i komercijalnih), a njihov puni potencijal tek se treba istražiti. U nadolazećim godinama generirat će se mnogo više podataka. Zastupnici žele zakonodavstvo o podacima koje pomaže u iskorištavanju tog potencijala i stavlja podatke na raspolaganje europskim poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća i istraživače.

Protok podataka među sektorima i državama pomoći će europskim poduzećima svih veličina u inovacijama i napretku u EU-u i svijetu i omogućiti EU-u da postane predvodnik u podatkovnom gospodarstvu.

Komisija predviđa da bi se podatkovno gospodarstvo u EU-u 2025. moglo povećati na 829 milijardi eura u odnosu na 301 milijardu u 2018., a broj stručnjaka za podatke porasti s 5,7 na 10,9 milijuna.

Globalni konkurenti Europe, kao što su SAD i Kina, brzo uvode inovacije i primjenjuju svoje načine pristupa podacima i njihovoj upotrebi. Kako bi postao predvodnik u podatkovnom gospodarstvu, EU treba pronaći svoj način iskorištavanja potencijala i postavljanja standarda.

Pravila za zaštitu privatnosti, transparentnosti i temeljnih prava
Pravila se trebaju temeljiti na vrijednostima EU-a u pogledu privatnosti, transparentnosti i poštovanja temeljnih prava, poručili su zastupnici. Besplatna razmjena podataka mora biti ograničena na neosobne ili nepovratno anonimizirane podatke. Pojedinci moraju imati potpunu kontrolu nad svojim podacima i biti zaštićeni pravilima EU-a o zaštiti podataka, posebno Općom uredbom o zaštiti podataka.

Parlament je pozvao Komisiju i države članice na suradnju s drugim zemljama na globalnim standardima kojima će se promicati vrijednosti i načela EU-a te istodobno osigurati konkurentnost tržišta Unije.

Europski podatkovni prostori i infrastruktura za velike podatke
Pozivajući na slobodan protok podataka kao vodeće načelo, zastupnici su pozvali Komisiju i države članice na uspostavu sektorskih podatkovnih prostora kojima se omogućava razmjena podataka uz poštovanje zajedničkih smjernica, pravnih zahtjeva i protokola. S obzirom na pandemiju zastupnici su napomenuli da posebnu pozornost treba posvetiti zajedničkom europskom podatkovnom prostoru o zdravlju.

Uspjeh podatkovne strategije uvelike ovisi o infrastrukturi informacijske i komunikacijske tehnologije i stoga su zastupnici pozvali na ubrzavanje tehnološkog razvoja u EU-u u područjima poput tehnologija kibersigurnosti, optička vlakna, 5G i 6G te su pozdravili prijedloge za unapređenje uloge Europe u superračunalstvu i kvantnom računalstvu. Upozorili su na problem digitalnog jaza među regijama koji bi trebalo riješiti kako bi se osigurale jednake mogućnosti, posebno s obzirom na oporavak nakon pandemije.

Ekološki otisak velikih podataka
Podaci imaju potencijal za potporu zelenim tehnologijama i cilju EU-a da do 2050. postane klimatski neutralan, no unatoč tome digitalni sektor odgovoran je za više od 2 posto globalnih emisija stakleničkih plinova. Kako raste, treba se usredotočiti na smanjenje ugljičnog otiska i e-otpada, rekli su zastupnici.

Zakonodavstvo EU-a o razmjeni podataka
Komisija je u veljači 2020. predstavila europsku podatkovnu strategiju, kao dio svoje digitalne strategije.

Parlament i Vijeće 30. studenog 2021. postigli su neformalni dogovor o Zakonu o upravljanju podacima koji je Komisija predstavila u prosincu 2020. kao dio strategije za podatke. Cilj mu je povećati dostupnost podataka za poduzeća i novoosnovane tvrtke kako bi se potaknule inovacije.

Europska strategija za podatke
Zakonodavni opservatorij: Izvješće o Europskoj strategiji za podatke
Komunikacija Komisije
Zakonodavni vlak
Europsko upravljanje podacima (Zakon o upravljanju podacima)
Izvješće odbora ITRE (Zakonodavni opservatorij)
Zakonodavni vlak
Prijedlog Komisije
EPRS briefing

Prethodna objava
Od Boomera do Zoomera
Sljedeća objava
Besplatne radionice osnova programiranja i robotike
Izbornik