EUROPSKI PARLAMENT ODOBRIO NOVI PROGRAM KREATIVNA EUROPA 2021. – 2027. VRIJEDAN GOTOVO 2,5 MILIJARDI EURA!

Europski parlament je na ovotjednoj plenarnoj sjednici odobrio novi program EU-a za kulturu i audiovizualni sektor Kreativna Europa za programsko razdoblje 2021. – 2027.

Novi program, sa znatno uvećanim proračunom u usporedbi s prošlim programskim razdobljem (2014. – 2020. godine, s 1,4 milijarde eura) koji će iznositi gotovo 2,5 milijarde eura podržat će kulturni i kreativni sektor Europske unije kroz brojne mehanizme podrške. Europarlamentarci su prepoznali važnost kulturnog i kreativnog sektora i potrebu za njegovim što bržim oporavkom nakon krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 koja je mnoge glazbene i kulturne prostore širom Europe ostavila zatvorenima.

Pored značajnog povećanja financijskih sredstava, osiguran je veći fokus na inkluziju, na podršku glazbenom sektoru koji je među najteže pogođenim pandemijom te više stope sufinanciranja za male projekte suradnje. U novi Program uključena je obveza promicanja ženskog talenta i potpora umjetničkim i profesionalnim karijerama žena budući da je zaključeno kako su žene i dalje nedovoljno zastupljene na mjestima odlučivanja u kulturnim, umjetničkim i kreativnim institucijama. U plenarnoj raspravi prije glasanja, zastupnici u Europskom parlamentu govorili su o situaciji u koju su dovedeni umjetnici i kulturni djelatnici tijekom pandemije virusa COVID-19 i potrebnoj financijskoj podršci Europske unije za oporavak za koju mnogi smatraju da zaslužuju još veću financijsku potporu u budućnosti.

Vijeće Europske unije je Program već odobrilo te će on stupit na snagu odmah nakon objavljivanja u Službenom listu Europske unije (Official Journal of the European Union). Kako bi se osigurao nesmetan prijelaz iz prethodnog programskog razdoblja, odredbe o retroaktivnosti u Uredbi osiguravaju da novi Program stupi na snagu od 1. siječnja 2021. godine.

Najveći dio programskih sredstava „Kreativne Europe“ (1,4 milijarde EUR / 58%) pripast će potprogramu MEDIA koji pruža podršku za razvoj, promociju i distribuciju europskih filmova i audiovizualnih djela unutar Europe i šire. Potprogram Kultura, za koji je namijenjen dio od 33% programskih sredstava pruža podršku za prekogranične kulturne i kreativne suradnje (mreže, platforme, inovacijski projekti) između organizacija i profesionalaca u područjima poput glazbe, nakladništva i promocije europske književnosti, arhitekture, kao i EU nagradama i inicijativama za kulturu. U okviru trećeg potprograma, međusektorskog dijela, za koji je izdvojeno 9% programskih sredstava, potpora će po prvi puta pružiti informativnom medijskom sektoru nizom aktivnosti za promicanje medijske pismenosti, pluralizma i slobode medija i kvalitetnom novinarstvu pomažući medijima u boljem rješavanju izazova digitalizacije.

Izvor: Europski parlament

Prethodna objava
DONESENA TREĆA ODLUKA O FINANCIRANJU PROJEKATA U OKVIRU OTVORENOG (TRAJNOG) POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „UMJETNOST I KULTURA ONLINE“
Sljedeća objava
Dijalog Ognina Zlateva, voditelja Predstavništva Europske komisije u RH s mladima
Izbornik