Izvješće Europske komisije o vladavini prava za 2022.

Europska komisija danas je objavila treće po redu godišnje izvješće o vladavini prava za 27 država članica Unije. Ono je sastavljeno u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu koji dodatno pokazuje važnost poštovanja demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i vladavine prava.

Izvješće sadrži pregled općih trendova u Europskoj uniji, a kroz 27 pojedinačnih poglavlja i kretanja u svim državama članicama od srpnja 2021. Kao i u prethodnima, u ovom se izvješću razmatraju četiri ključna područja vladavine prava: (1) pravosudni sustavi, (2) okvir za borbu protiv korupcije, (3) pluralizam i sloboda medija te (4) institucionalna pitanja koja se odnose na sustav provjera i ravnoteža (checks and balances).

Izvješće pokazuje da se u mnogim državama članicama provode reforme u području vladavine prava kako bi se riješili problemi utvrđeni kroz prethodna dva izvješća, dok u nekim članicama i dalje postoje sustavni problemi. Ono donosi pregled riješenih pitanja iz prethodnih izvješća, detaljniju Komisijinu procjenu i zaključke o javnim medijima, upotrebi špijunskog softvera i izvršavanju presuda Europskog suda za ljudska prava.

Po prvi put izvješće uključuje i posebne preporuke za svaku državu članicu, kako je u govoru o stanju Unije 2021. i najavila predsjednica Komisije von der Leyen. Smisao je ovih preporuka potaknuti države članice na provođenje tekućih ili planiranih reformi te da same utvrde područja u kojima su potrebna poboljšanja.

Izvješće Europske komisije o vladavini prava za 2022. za Hrvatsku trenutno je dostupno u verziji na engleskom jeziku, na ovoj poveznici.

Kontekst

Vladavina prava ključna je za građanke i građane te poduzeća EU-a jer im jamči temeljna prava i vrijednosti, osigurava primjenu prava Unije i podupire poslovno okruženje pogodno za ulaganja. Godišnje izvješće o vladavini prava rezultat je intenzivnog dijaloga s nacionalnim tijelima i dionicima, obuhvaća sve države članice, a izrađeno je na objektivnoj i nepristranoj osnovi, pri čemu su analizirana ista pitanja. Kvalitativna procjena Komisije bila je usmjerena na bitna kretanja od drugog godišnjeg izvješća o vladavini prava iz srpnja 2021. do danas, a dosljedan pristup osiguran je primjenom iste metodologije na sve, pri čemu se vodilo računa o razmjernosti kretanja. Procjena u pojedinačnim poglavljima pripremljena je u skladu s područjem primjene i metodologijom ažuriranom nakon rasprava sa svakom od država članica.

Idući koraci

Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da temeljem ovog izvješća nastave opće rasprave te rasprave o državama članicama. Poziva i nacionalne parlamente i druge ključne aktere, uključujući organizacije civilnog društva, da dijalog o vladavini prava nastave na nacionalnoj razini. Naposljetku, Komisija poziva države članice da riješe pitanja utvrđena u izvješću, u čemu im je spremna pomoći, uključujući i u provedbi posebnih preporuka.

Prethodna objava
Održana interaktivna radionica CERV
Sljedeća objava
Ljetna gospodarska prognoza 2022.: ruski rat pogoršao izglede za gospodarstvo Unije
Izbornik