Komisija pozdravlja politički dogovor o tvarima ljudskog podrijetla

Komisija pozdravlja jučerašnji politički dogovor Europskog parlamenta i Vijeća o daljnjem poboljšanju sigurnosti i kvalitete tvari ljudskog podrijetla (SoHO). Kako je Komisija predložila u srpnju 2022. u okviru mjera za izgradnju snažne europske zdravstvene unije, novim će se pravilima osigurati bolja zaštita građana pri doniranju ili primanju tvari kao što su krv, tkiva, stanice, majčino mlijeko ili mikrobiota.

Nova pravila uključuju niz mjera kojima se popunjavaju regulatorne praznine kako bi se poduprlo funkcioniranje tog ključnog zdravstvenog sektora. Osim toga, cilj im je olakšati prekogranični protok tvari ljudskog podrijetla i promicati veću suradnju među nacionalnim javnozdravstvenim tijelima. Nadalje, Uredbom se sada rješavaju problemi povezani s dostatnošću opskrbe, što je istaknula pandemija bolesti COVID-19.

Europski parlament i Vijeće sada će morati službeno donijeti novu uredbu koja će se početi primjenjivati tri godine nakon donošenja. Nakon što se donese i provede u svim državama članicama, Uredba će zamijeniti pravila o sigurnosti i kvaliteti utvrđena u dvije Direktive (2002/98/EZ za krv i krvne sastojke te 2004/23/EZ za tkiva i stanice) i njihovim provedbenim aktima.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Srdačno pozdravljam današnji dogovor koji će donijeti izravne koristi milijunima pacijenata diljem EU-a i dodati još jedan važan stup naše europske zdravstvene unije. Zdravstvena skrb ovisi o tvarima ljudskog podrijetla za širok raspon intervencija, od transfuzija krvi i presađivanja koštane srži do in vitro oplodnje. Novim će se pravilima osigurati da ti proizvodi poštuju visoke standarde sigurnosti i kvalitete, uz istodobno uklanjanje rizika od nestašica i promicanje inovacija u tom sektoru.

Prethodna objava
Komisija pokrenula natječaj za nagrade Zelena prijestolnica Europe i Zeleni list 2026.
Sljedeća objava
Moj EU glas!
Izbornik