Međunarodna rasprava mladih povodom obilježavanja Europske godine mladih

Europe Direct Slavonski Brod, u suradnji s partnerima – predstavnicima pojedinih hrvatskih i međunarodnih Europe Direct mreža  –  organizira međunarodnju raspravu mladih  – Što EU može i treba učiniti za tebe? povodom obilježavanja Europske godine mladih.

Rasprava se održava u Šibeniku / Rogoznici, u vrmenu do 11 do 14. rujna (uključujući dane putovanja).

Cilj upoznati mlade o mogućnosti uključivanja u niz događanja i aktivnosti za mlade.  Istaknuti važnosti i ulogu mladih te njihovoj podržšci i angažmanu tijekom pandemije. Upoznati ih sa svim mogućnosti koje im nudi EU i načinima uključivanja u izgradnju buduće Europe.

Očekivani rezultati: potaknuti mladi, osobito oni s manje mogućnosti, da postanu aktivni i angažirani građani, kao i akteri promjena, nadahnuti europskim osjećajem pripadnosti; predstavljene različite mogućnosti dostupne mladima diljem EU-a i na taj način podržati njihov osobni, društveni i profesionalni razvoj u zelenijoj, digitalnijoj i uključivijoj Europskoj uniji.

Sudionici: Mladi,  članovi savjeta mladih, udruga za mlade/udruga mladih, nezaposleni mladi, čije će sudjelovanje biti osigurano uz pomoć ED SB, ED Osijek, ED Čakovec, ED Šibenik te  ED Graz, Austrija

 

Prethodna objava
My Erasmus Plus experience
Izbornik