Međunarodni dan nulte tolerancije za genitalno sakaćenje žena: Komisija poziva na okončanje tog zločina kojim se krše ljudska prava

Uoči Međunarodnog dana nulte tolerancije za genitalno sakaćenje žena, koji se i ove godine obilježava 6. veljače, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Komisije Josep Borrell, potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová, potpredsjednica za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica, povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli i povjerenica za međunarodna partnerstva Jutta Urpilainen zajednički su potvrdili predanost Europske unije iskorjenjivanju genitalnog sakaćenja žena u cijelom svijetu. Tim su povodom dali sljedeću izjavu:

Genitalno sakaćenje žena kršenje je ljudskih prava i oblik nasilja nad ženama i djevojčicama. Ta praksa nema koristi za zdravlje i ostavlja cjeloživotne posljedice ženama i djevojčicama.

Pogađa više od 200 milijuna osoba u cijelom svijetu, od kojih 600 000 živi u Europi. Moramo odlučno prionuti radu na promjenama i iskorijeniti tu praksu želimo li ispuniti rok za odgovarajući cilj održivog razvoja (cilj 5.3) do 2030.

Za okončanje genitalnog sakaćenja žena presudna je preobrazba društvenih i rodnih normi u partnerstvu s muškarcima i dječacima. EU je od 2016. izdvojio 18,5 milijuna eura potpore za zajednički program UNFPA-a i UNICEF-a za iskorjenjivanje sakaćenja ženskih spolnih organa, kojim je uspostavljeno 1758 koalicija muškaraca i dječaka.

Prošle je godine Komisija predložila pravila na razini EU-a za borbu protiv nasilja nad ženama. Nova pravila uključivat će kriminalizaciju genitalnog sakaćenja žena u EU-u. Ove ćemo godine predstaviti i preporuku o tome kako spriječiti štetne prakse protiv žena i djevojčica.

Genitalno sakaćenje često se ne provodi u EU-u, nego se djevojčice u tu svrhu odvode u treću zemlju. Zahvaljujući poboljšanom Schengenskom informacijskom sustavu, od ožujka će policija i službenici graničnog nadzora primiti upozorenje da je pred njima osoba koja je izložena riziku od rodno uvjetovanog nasilja, uključujući genitalno sakaćenje žena.

Budući da ove godine slavimo 75. obljetnicu Opće deklaracije o ljudskim pravima, krajnje je vrijeme da žene i djevojčice jednom zauvijek prestanu biti izložene nasilju. Naša je odgovornost zaštititi njihovo pravo na sigurnost i tjelesnu autonomiju. Genitalno sakaćenje žena mora prestati. 

Kontekst

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije genitalno sakaćenje žena obuhvaća sve postupke djelomičnog ili potpunog uklanjanja vanjskih ženskih spolnih organa ili druge ozljede ženskih spolnih organa iz medicinski neutemeljenih razloga. Procjenjuje se da je 190 000 djevojčica u 17 europskih zemalja u opasnosti od sakaćenja ženskih spolnih organa, a 600 000 žena u Europi živi s posljedicama te prakse. Svake godine najmanje 20 000 žena i djevojčica dolazi u Europu iz zemalja u kojima postoji rizik od genitalnog sakaćenja žena kao tražiteljice azila. Genitalno sakaćenje žena neopravdano se provodi zbog raznih kulturnih ili društvenih razloga nad djevojčicama od ranog djetinjstva do dobi od 15 godina. Genitalno sakaćenje žena oblik je nasilja nad ženama i djevojčicama s teškim dugotrajnim fizičkim i psihološkim posljedicama.

Europska komisija odlučno se zalaže za okončanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja u skladu s politikama Unije o ravnopravnosti. Ta je obveza navedena u Akcijskom planu EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020. – 2024.Strategiji EU-a za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.Akcijskom planu EU-a za rodnu ravnopravnost III. i Strategiji EU-a o pravima djeteta, čiji je cilj zaustaviti nasilje nad djecom, uključujući genitalno sakaćenje žena unutar i izvan EU-a. U skladu s tim politikama i našom predanošću okončanju genitalnog sakaćenja žena u Europi i svijetu surađujemo s preživjelima, pogođenim obiteljima i zajednicama, stručnjacima i oblikovateljima politika te im pružamo potporu.

Kriminalizacija genitalnog sakaćenja zahtijeva se i u Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju su potpisale sve države članice EU-a, a dosad ju je ratificirala 21 država članica. Komisija s Vijećem i dalje predano radi na pristupanju EU-a toj konvenciji.

Komisija je 8. ožujka 2022. predstavila novi prijedlog za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te će 2023. donijeti posebnu preporuku o sprečavanju štetnih praksi, uključujući genitalno sakaćenje žena. Ona bi trebala uključivati dodatnu, specijaliziranu potporu i zaštitu žrtava.

U programu Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti nude se financijska sredstva za projekte za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja, uključujući genitalno sakaćenje žena. U okviru poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa DAPHNE za 2022. odabrano je deset projekata kojima je dodijeljeno 5,6 milijuna eura, primjerice za sprečavanje dječjih brakova u romskoj zajednici u Bugarskoj, sigurne prostore za žene i djevojčice migrantice da podijele svoja iskustva u Luksemburgu te općenito uključivanje mladih u sprečavanje genitalnog sakaćenja žena u Europi.

Od 7. ožujka nacionalna tijela moći će upotrebljavati obnovljeni Schengenski informacijski sustav. U njemu će imati pristup novoj kategoriji upozorenja kako bi se spriječilo putovanje potencijalnih identificiranih žrtava te zaštitile ranjive žene i djevojčice kojima prijeti rizik da postanu žrtve rodno uvjetovanog nasilja, uključujući genitalno sakaćenje žena.

Nasilje na djecom, uključujući i sakaćenje ženskih spolnih organa, osuđuje se i u Konvenciji UN-a o pravima djeteta iz 1989., čije su potpisnice sve države članice EU-a. Komisija je 2021. donijela sveobuhvatnu strategiju EU-a o pravima djeteta, koja sadržava konkretne mjere i preporuke za zaustavljanje svih oblika nasilja nad djecom, uključujući sakaćenje ženskih spolnih organa.

U kontekstu vanjskog djelovanja i razvojne suradnje, iskorjenjivanje ženskog genitalnog sakaćenja i dalje je jedna od najvažnijih mjera Akcijskog plana EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020. – 2024. i Akcijskog plana EU-a za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2021. – 2025. To se odražava u političkim dijalozima, ali i konkretnim mjerama, kao što je potpora zajedničkom globalnom programu UNFPA-e i UNICEF-a za iskorjenjivanje sakaćenja ženskih spolnih organainicijativi Tima Europa za spolno i reproduktivno zdravlje i prava u Africi te u okviru regionalnog programa Spotlight Africa, iz kojeg je izdvojeno 7,5 milijuna eura za borbu protiv te prakse u 17 partnerskih zemalja. Unatoč ograničenjima tijekom pandemije bolesti COVID-19, oko 650 000 žena i djevojčica koristilo je usluge koje se pružaju žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, uključujući potporu za sprečavanje štetnih praksi. Uz to, EU putem Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) podupire projekte u području sakaćenja ženskih spolnih organa na nacionalnoj razini. Na primjer, u Somaliji EU podupire jačanje organizacija civilnog društva da lobiraju i zagovaraju donošenje politika o ukidanju genitalnog sakaćenju žena, dok u Sudanu EU podupire zakonodavnu reformu za napuštanje genitalnog sakaćenja žena u ruralnim zajednicama.

EU podupire i zajednički program UNFPA-a i UNICEF-a za iskorjenjivanje sakaćenja ženskih spolnih organa, za koji je od 2016. ukupno izdvojeno 18,5 milijuna eura. EU nastoji raditi na preobrazbi društvenih i rodnih normi u partnerstvu s muškarcima i dječacima jer je to presudno za okončanje genitalnog sakaćenja žena. Do 2021. u okviru programa uspostavljeno je 1758 koalicija muškaraca i dječaka koji se aktivno zalažu za ukidanje genitalnog sakaćenja žena u svojim obiteljima i zajednicama.

Paktom o migracijama i azilu, koji je Komisija predstavila u rujnu 2020., također se nastoji ojačati zaštita osoba u ranjivom položaju te se osigurava pravo na međunarodnu zaštitu za žene i djevojčice kojima prijeti progon ili genitalno sakaćenje.

Više informacija

Internetske stranice Europske komisije o iskorjenjivanju rodno uvjetovanog nasilja

Informativni članak – Razbijanje mitova o sakaćenju ženskih spolnih organa 

Pogledajte videozapis povjerenice Dalli i zastupnica u Europskom parlamentu Evelyn Regner i Assite Kanko o nultoj toleranciji za genitalno sakaćenje žena.

Istraživanje Europskog instituta za ravnopravnost spolova o raširenosti genitalnog sakaćenja žena

 

 

Prethodna objava
Od polja do stola: Komisija utvrdila stroge maksimalne razine ostataka pesticida radi zaštite oprašivača
Sljedeća objava
EU – Sjeverna Makedonija: Komisija predlaže do 100 milijuna eura pomoći Sjevernoj Makedoniji
Izbornik