Ministri EU-a nadležni za zapošljavanje i socijalna pitanja istaknuli su važnost socijalne dimenzije u planu oporavka od koronavirusa

Dubravka Šuica, potpredsjednica zadužena za demokraciju i demografiju, i povjerenik Nicolas Schmit, zadužen za zapošljavanje i socijalna prava, održali su sastanak Vijeća EPSCO s ministrima EU-a nadležnima za zapošljavanje i socijalna pitanja. Poslovne udruge i sindikati, socijalni partneri EU-a, također su sudjelovali na sastanku. Raspravljalo se o demografskim izazovima u kontekstu pandemije koronavirusa i izvan nje, kao i o nacionalnim mjerama koje su poduzete ili predviđene kako bi se ublažile negativne posljedice krize na tržišta rada i gospodarstva. Svi su se složili da je tijekom oporavka izuzetno važno za države članice da daju prednost zaštiti radnika i njihovih prihoda te da ojačaju mjere socijalne zaštite.

Komisija je već uvela nekoliko mjera za zaštitu radnih mjesta, kao što su Investicijska inicijativa (CRII) kojom se ulaganjima odgovara na koronavirus i instrument za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE).

Komisija je objavila i smjernice kako bi se osiguralo slobodno kretanje radnika od ključne važnosti, a Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (OSHA) nedavno je objavila smjernice za poslodavce na siguran povratak na radno mjesto. Kad je riječ u budućim koracima, Komisija će surađivati s europskim stupom socijalnih prava kako bi se osigurala snažna socijalna dimenzija izlaska i oporavka od pandemije. U njoj će se također predstaviti izvješće o učinku demografskih kretanja radi rješavanja demografskih aspekata oporavka od krize. Točke izlaganja potpredsjednice Šuice možete pronaći ovdje, a povjerenika Schmita ovdje.

Ostale vijesti iz Europske komisije možete pratiti na sljedećoj poveznici: Daily News.

 

Prethodna objava
Globalni odgovor na koronavirus: prikupljeno 7,4 milijardi eura za univerzalan pristup cjepivima
Sljedeća objava
Gospodaranje – problemi i rješenja
Izbornik