Nagrada EGSO-a za civilno društvo 2021. posvećena klimatskom djelovanju: Posljednji poziv na podnošenje projekata

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) poziva organizacije civilnog društva i pojedince s kreativnim projektima kojima se bore protiv klimatskih promjena da se prijave za Nagradu za civilno društvo 2021.

Ove se godine nagrađuju inicijative koje pridonose uspjehu europskog zelenog plana.

EGSO je stoga u potrazi za projektima koji mijenjaju norme i ponašanje, a ljude nadahnjuju da ne budu dio klimatskih problema već njihovog rješenja. Naši potencijalni kandidati trude se lokalna gospodarstva učiniti zelenijima ili potaknuti prijelaz društva na nultu neto stopu emisija na lokalnoj ili regionalnoj razini.

 

Rok za prijavu je 30. lipnja 2021. u 10 sati (po briselskom vremenu).

 

EGSO – glas sindikata, nevladinih organizacija i organizacija poslodavaca na razini EU-a – u travnju je poslao poziv za prijavu projekata za nagradu, čija je ukupna vrijednost 50 000 EUR. Svečana dodjela nagrade, koju prima najviše pet pobjednika, trebala bi se održati u Bruxellesu 8. i 9. prosinca 2021., ovisno o zdravstvenoj situaciji.

 

Za Nagradu EGSO-a za civilno društvo mogu se prijaviti sve organizacije civilnog društva službeno registrirane u Europskoj uniji koje djeluju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini te osobe koje borave u EU-u. U obzir se uzimaju samo inicijative i projekti koji se provode u EU-u i već su dovršeni ili im je provedba još u tijeku.

Planirani projekti koji do 30. lipnja 2021. nisu počeli s provedbom neće se uzimati u obzir.

Uvjeti sudjelovanja i internetski obrazac za prijavu dostupni su na našim internetskim stranicama: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

VIŠE O TEMI OVOGODIŠNJE NAGRADE

 

EGSO ove godine Nagradu za civilno društvo dodjeljuje iznimnim projektima i inicijativama koji se bave barem jednim od sljedećih pitanja:

 • promicanje punog uključivanja i/ili prihvaćanja civilnog društva u tranziciji prema klimatski neutralnom društvu;
 • promicanje sudjelovanja građana i građanki u raspravi o klimi;
 • osmišljavanje/provedba projekata koji nadahnjuju i promiču prijelaz na klimatski prihvatljiv način života za pojedince u njihovom lokalnom okruženju i na njihovim radnim mjestima, uključujući projekte poslodavaca ili radničkih organizacija;
 • promicanje osviještenosti o klimi među potrošačima ili poticanje promjena ponašanja i promjena društvenih normi u kontekstu klimatske krize;
 • osmišljavanje/provedba projekata koji zagovaraju aktivne klimatske politike na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini;
 • promicanje klimatske pravde u širem smislu, uzimajući u obzir ljudska prava i društvenu odgovornost poduzeća; poticanje klimatske osviještenosti među širom, raznolikijom i/ili ugroženom/marginaliziranom publikom; osiguravanje da nijedna skupina društva ne bude zapostavljena u tranziciji prema klimatski neutralnom gospodarstvu i društvu;
 • promicanje klimatskog obrazovanja u školama na svim razinama; osmišljavanje/provedba projekata koji podižu razinu svijesti djece i mladih o klimatskim promjenama i rješenjima za njih;
 • podizanje razine svijesti o utjecaju klimatskih promjena i promicanje mjera kojima je cilj povećanje otpornosti na klimatske promjene i prilagodba njima;
 • promicanje uključenosti civilnog društva u provedbu klimatskih politika na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini;
 • poticanje aktivnog građanstva i osnaživanja kroz sudjelovanje u projektima koji promiču pravednu tranziciju i stvaraju nove građanske interakcije koje vode ka klimatski neutralnom gospodarstvu;
 • promicanje aktivnog angažmana mladih u predlaganju i provedbi klimatskih rješenja, kao i osnaživanje mladih da se uključe u procese donošenja odluka o klimatskim i okolišnim politikama na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini.

 

O NAGRADI ZA CIVILNO DRUŠTVO

EGSO će 2021. godine dodijeliti svoju 12. Nagradu za civilno društvo, koja se svake godine posvećuje određenoj temi od posebne važnosti za EU. Njome se nagrađuju i potiču inicijative i postignuća organizacija civilnog društva i/ili pojedinaca koji su znatno doprinijeli promicanju zajedničkih vrijednosti koje jačaju europsku koheziju i integraciju.

 

Ljubazno vas pozivamo da potaknete organizacije civilnog društva u svojoj zemlji ili mreži da se prijave za EGSO-ovu Nagradu za civilno društvo 2021. i na taj način pomognete vrijednim projektima da osvoje priznanje.

Dodatne informacije:

Odjel za medije EGSO-a – Laura Lui
+ 32 (0)2 546 91 89

laurairena.lui@eesc.europa.eu

@EESC_PRESS

 

Prethodna objava
Eyes On EU
Sljedeća objava
Europski zeleni plan
Izbornik