Obrana demokracije: zaštita demokratske sfere EU-a od prikrivenog vanjskog uplitanja

Komisija danas pokreće javno savjetovanje o predstojećoj inicijativi za obranu demokracije koju je predsjednica von der Leyen najavila u govoru o stanju Unije 2022. U okviru savjetovanja, koje je otvoreno do 13. travnja 2023., prikupljat će se stajališta različitih dionika o tome što je potrebno za zaštitu demokratske sfere EU-a od vanjskog uplitanja i jačanje demokratske otpornosti.

Javno savjetovanje dostupno je na svim jezicima EU-a i bit će otvoreno do 13. travnja 2023. Nadopunit će se inicijativom obrana demokracije koju Komisija namjerava predstaviti krajem svibnja 2023. Ta će inicijativa uključivati konkretnu zakonodavnu inicijativu za zaštitu naših demokracija od subjekata koje financiraju treće zemlje ili su s njima povezani i koji obavljaju gospodarske aktivnosti u EU-u koje mogu utjecati na javno mnijenje i demokratsku sferu. Njime će se dopuniti i mjere za promicanje slobodnih i poštenih izbora, jačanje civilnog društva i građanskog angažmana te preispitivanje mjera koje su već poduzete na razini EU-a u okviru akcijskog plana za europsku demokraciju.

Prethodna objava
Civilna zaštita: EU utvrđuje ciljeve u pogledu otpornosti na katastrofe
Sljedeća objava
Akt o digitalnim uslugama: Komisija započela s prikupljanjem broja korisnika i savjetovanjem o postupcima praćenja i istražnim postupcima
Izbornik