Ostvarivanje europskog zelenog plana: Komisija prikuplja mišljenja za reviziju direktiva o obnovljivoj energiji i energetskoj učinkovitosti

Europska komisija poduzela je prve korake u postupku revizije Direktive o obnovljivoj energiji i Direktive o energetskoj učinkovitosti te pozvala građane i dionike da iznesu svoje komentare na temu planova za njihovu izmjenu. Revizija te dvije direktive važna je pri utvrđivanju kako će politike koje se odnose na obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost pomoći u postizanju ciljeva europskog zelenog plana u pitanjima klime i zaštite okoliša. Revizije su dio šireg procesa koji se temelji na predviđenom donošenju Plana za klimatske ciljeve. Povjerenica Europske komisije za energetiku Kadri Simson izjavila je: „Kako bismo realizirali europski zeleni plan započeli smo procjenu učinka ambicioznijih ciljeva u pogledu klime za 2030. godinu i različitih scenarija kako te ciljeve ostvariti. Jasno je da svi putovi ka klimatskoj neutralnosti uključuju veću i bržu proizvodnju obnovljive energije i intenziviranje sadašnjih nastojanja u pogledu energetske učinkovitosti. Kako bismo to ostvarili, moramo razmotriti sve alate koji su nam na raspolaganju. Sadašnji planovi predstavljaju početak procesa koji je ključan za naša buduća djelovanja i za koji je predviđeno da traje do lipnja 2021.“ U okviru Plana za direktivu o obnovljivoj energiji procijenit će se treba li povećati udio obnovljive energije u EU-u, za koji je sada predviđeno da treba biti najmanje 32% u 2030., i treba li prilagoditi druge dijelove Direktive u skladu s europskim zelenim planom, uključujući Strategiju za bioraznolikost. U okviru Plana za Direktivu o energetskoj učinkovitosti ocijenit će se prikladnost postojećih propisa za ostvarivanje aktualnih ciljeva u pogledu energetske učinkovitosti od najmanje 32,5% za 2030. Odgovore koji se odnose na ta dva plana treba poslati do 21. rujna. Sljedeća faza u reviziji tih direktiva bit će otvoreno javno savjetovanje koje će započeti krajem ove godine. Više informacija ovdje. (Za više informacija: Stefan De Keersmaecker – Tel.: +32 229 84680; Ana Crespo Parrondo – Tel.: +32 229 81325)

Prethodna objava
Uključite se u javno savjetovanje o novom akcijskom planu za digitalno obrazovanje
Sljedeća objava
EU pomoć gradu Bejrutu
Izbornik