Paneli građana – okosnica Konferencije o budućnosti Europe

Paneli građana okosnica su Konferencije o budućnosti Europe i okupit će 800 građana iz svih sredina i dijelova Europske unije. Rasprave će se voditi od rujna 2021. do siječnja 2022. u okviru četiriju panela građana, a svaki panel činit će 200 građana koji odražavaju demografsku i društvenu raznolikost EU-a. Oni će iznositi konkretne preporuke o budućem smjeru kojim bi Europa trebala krenuti. Najmanje jedna trećina sudionika svakog panela bit će mlađa od 25 godina.

Sudionici panela sastat će se tri puta i u višejezičnom okruženju raspravljati o sljedećim temama:

1) snažnije gospodarstvo, socijalna pravda, zapošljavanje / obrazovanje, mladi, kultura, sport / digitalna transformacija

2) europska demokracija, vrijednosti i prava, vladavina prava, sigurnost

3) klimatske promjene i okoliš, zdravlje i

4) EU u svijetu, migracije.

Svaki panel sastat će se jednom kako bi započeo s radom prije sljedeće plenarne sjednice Konferencije 22. i 23. listopada.

Konferencija, a posebno europski paneli građana, jedinstven su primjer transnacionalne i višejezične deliberativne demokracije, koji europskim građanima nude središnju ulogu u oblikovanju budućnosti EU-a. U okviru Konferencije građani mogu iznijeti svoje ideje i na višejezičnoj digitalnoj platformi i na brojnim događanjima organiziranima na nacionalnoj i europskoj razini.

Europski paneli građana uzet će u obzir brojne prijedloge s višejezične digitalne platforme Konferencije, počevši od prvog privremenog izvješća objavljenog 15. rujna. Njihove rasprave temeljit će se i na preporukama nacionalnih panela građana organiziranih u kontekstu Konferencije diljem država članica.

Na završnom zasjedanju panela 800 građana uobličit će preporuke koje će biti predstavljene i stavljene na raspravu na plenarnoj sjednici Konferencije. Po 20 građana iz svakog panela sudjelovat će u raspravi s predstavnicima institucija i savjetodavnih tijela EU-a, nacionalnih parlamenata, socijalnih partnera, civilnog društva i drugih dionika kao punopravni članovi plenarne sjednice Konferencije. Nakon iznošenja preporuka i nakon što se provede rasprave s građanima, plenarna sjednica donijet će prijedloge konsenzusom i predstaviti ih Izvršnom odboru, koji će u suradnji sa sudionicima sjednice i uz puno poštovanje načela transparentnosti sastaviti izvješće. Tri institucije (Europski parlament, Vijeće EU-a i Europska komisija) obvezale su se da će u kratkom roku ispitati kako mogu učinkovito djelovati na temelju tog izvješća, svaka u okviru svojih nadležnosti i u skladu s Ugovorima.

Sljedeći koraci

Tijekom prvih zasjedanja na panelima će se raspravljati o vizijama građana za budućnost i odabrati podteme na koje žele usmjeriti raspravu. Osim toga, odabrat će i svoje predstavnike za plenarnu sjednicu Konferencije.

Prvo zasjedanje svakog panela održat će se u Strasbourgu (Panel 1: 17.–19. rujna, Panel 2: 24.– 26. rujna, Panel 3: 1.–3. listopada i Panel 4: 15.–17. listopada), drugo na internetu, a treće u europskim institutima u drugim europskim gradovima Dublinu, Firenci, Varšavi i Maastrichtu), uz potpuno poštovanje važećih zdravstvenih i sigurnosnih mjera. Prva dva panela predstavit će svoje preporuke i raspravljati o njima na plenarnoj sjednici Konferencije u prosincu 2021., a treći i četvrti panel u siječnju 2022.

Kontekst

Četiri panela europskih građana jedan su od stupova Konferencije o budućnosti Europe i zajednički ih organiziraju Europski parlament, Vijeće EU-a i Europska komisija.

Neovisna agencija za ispitivanje javnog mnijenja nasumično je odabrala sudionike, u skladu s pet kriterija koji odražavaju raznolikost EU-a: zemljopisno podrijetlo (državljanstvo te pripadnost gradskoj/ruralnoj sredini), rod, dob, socioekonomsko podrijetlo i razina obrazovanja. Jednu trećinu svakog panela činit će mladi u dobi od 16 do 25 godina, uz poštovanje rodne ravnopravnosti. Kako bi se povećala transparentnost, rasprave na plenarnim zasjedanjima panela (tj. rasprave u kojima će sudjelovati svih 200 građana) prenosit će se uživo na višejezičnoj digitalnoj platformi Konferencije na 24 jezika.

Prethodna objava
Brodski hodaton
Sljedeća objava
SURE: Izvješće potvrđuje uspjeh instrumenta u zaštiti radnih mjesta i prihoda
Izbornik