PLENARNA SJEDNICA – BRUXELLES, 17. – 19. lipnja

PARLAMENT ĆE RASPRAVLJATI S VIJEĆEM I KOMISIJOM O DUGOROČNOM PRORAČUNU I OPORAVKU EU-a

 Uoči sastanka Europskog vijeća 19. lipnja zastupnici će iznijeti svoje stajalište o budućem financiranju i gospodarskom oporavku EU-a u kontekstu krize COVID-19.

Šefovi država ili vlada EU-a sastat će se 19. lipnja na videokonferenciji i raspravljati o planovima za fond oporavka kao odgovoru na krizu COVID-19 te o novom dugoročnom proračunu EU-a koji je Europska komisija predstavila 27. svibnja 2020. u Parlamentu.

Predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli o paketu za oporavak je rekao: lp„Za [Parlament] je jasno da nema vraćanja na manje od razine ambicije izražene u paketu Komisije. Odluka koja će se donijeti idućih tjedana utjecat će na živote ljudi u idućim desetljećima. Kao jedino izravno izabrano tijelo koje predstavlja građane EU-a, Europski parlament mora biti u potpunosti uključen u provedbu plana oporavka. Odredit ćemo prioritete tako da se potpora usmjerava tamo gdje je najpotrebnija i gdje će imati najveći učinak za europske građane.”

Vijeće očekuje da će rasprava čelnika EU-a poslužiti kao „temeljita priprema” za sastanak na vrhu koji će se održati kasnije.

 Rasprava: srijeda, 17. lipnja

Postupak: izjave Vijeća i Komisije, s rezolucijom

 Poveznice

Priopćenje za medije:: “ EU27 treba paket za oporavak od 2 bilijuna eura za rješavanje posljedica bolesti COVID-19“ (15. svibnja 2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200512IPR78912/parliament-eu27-need-EU2-trillion-recovery-package-to-tackle-covid-19-fallout

Rezolucija Europskog parlamenta od 15 svibnja 2020. o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_HR.html

Statement by EP’s MFF/Own Resources negotiating team: “Recovery plan crucial, but do not trade long-term for short-term” (27 May 2020)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79824/ep-negotiators-recovery-plan-crucial-but-do-not-trade-long-term-for-short-term

Webinar: „Plan oporavka EU sljedeće generacije i revidirani dugoročni proračun EU-a“. Gosti su pregovarači o proračunu i povjerenica Ferreira, utorak, 16. lipnja, 14.30-16.30

Pitanja i odgovori o dugoročnom proračunu EU-a (višegodišnjem financijskom okviru, VFO)

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff

 Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk

 

Prethodna objava
Easy steps to help your child become a Digital Citizen
Sljedeća objava
Zeleni oporavak: Komisija pokreće javno savjetovanje o valu obnove za energetski učinkovite zgrade
Izbornik