Sigurne 5G mreže: Komisija podržava paket instrumenata EU-a i predstavlja sljedeće korake

Komisija podupire dogovor država članica EU-a o zajedničkom paketu instrumenata za smanjenje sigurnosnih rizika povezanih s uvođenjem mobilnih mreža pete generacije (5G). Podrška Komisije u skladu je s pozivom Europskog vijeća na usklađen pristup sigurnosti 5G mreža i Preporukom Komisije iz ožujka 2019. U međuvremenu su države članice utvrdile rizike i slabosti na nacionalnoj razini te objavile zajedničku procjenu rizika. Ovim paketom instrumenata države članice obvezuju se da će ubuduće djelovati zajednički te na temelju objektivne procjene utvrđenih rizika i razmjernih mjera za njihovo smanjenje. Danas donesenom Komunikacijom Komisija pokreće odgovarajuće aktivnosti u okviru svoje nadležnosti i poziva na uvođenje ključnih mjera do 30. travnja 2020.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: S tehnologijom 5G možemo ostvariti puno toga: pružiti potporu personaliziranom liječenju, preciznoj poljoprivredi i energetskim mrežama koje mogu uključivati sve vrste obnovljivih izvora energije. Njezin će doprinos biti pozitivan, ali samo ako se pobrinemo za sigurnost naših mreža. Tek tada će digitalne promjene koristiti svim građanima.

Potpredsjednik Margaritis Schinas, zadužen za promicanje europskog načina života, izjavio je: Istinska sigurnosna unija štiti europske građane, poduzeća i kritičnu infrastrukturu. Tehnologija 5G donijet će revolucionarne promjene, ali to ne smije biti nauštrb sigurnosti našeg unutarnjeg tržišta. Ovaj paket instrumenata važan je korak prema stalnim naporima koje ćemo morati ulagati u okviru zajedničkog rada EU-a na boljoj zaštiti naših ključnih infrastruktura.

Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište, izjavio je: Europa ima sve što je potrebno da bi bila predvodnica u tehnološkoj utrci. Bilo da je riječ o razvoju ili uvođenju tehnologije 5G, naša je industrija već odmaknula daleko naprijed. Danas državama članicama EU-a, telekomunikacijskim operatorima i korisnicima pružamo instrumente za izgradnju i zaštitu europske infrastrukture uz najviše sigurnosne standarde kako bismo svi u potpunosti mogli iskoristiti potencijal koji 5G nudi.”

Iako su za sigurno uvođenje tehnologije 5G u najvećem dijelu odgovorni sudionici na tržištu, a države članice nadležne su za nacionalnu sigurnost, sigurnost 5G mreže pitanje je od strateške važnosti za cijelo jedinstveno tržište i tehnološku suverenost EU-a. Dobro koordinirana provedba paketa instrumenata nužan je preduvjet da bi poduzeća i građani EU-a mogli u potpunosti i sigurno iskoristiti sve prednosti nove tehnologije.

5G će imati glavnu ulogu u budućem razvoju digitalnog gospodarstva i društva Europe. Bit će osnovni pokretač budućih digitalnih usluga u ključnim područjima života građana i važan temelj digitalne i zelene transformacije. Tehnologija 5G, čiji se globalni prihodi u 2025. procjenjuju na 225 milijardi eura, ključna je za konkurentnost Europe na globalnom tržištu, a njezina kibersigurnost presudna je za postizanje strateške autonomije Unije. Riječ je o milijardama povezanih objekata i sustava, među ostalim u bitnim sektorima kao što su energetika, prijevoz, bankarstvo i zdravstvo te industrijski kontrolni sustavi koji sadržavaju osjetljive informacije i podržavaju sigurnosne sustave.

Istovremeno, zbog manje centralizirane arhitekture, vrhunske pametne računalne snage, potrebe za većim brojem antena i povećane ovisnosti o softveru, 5G mreže imaju više potencijalnih ulaznih točaka za napadače. Raste broj kibersigurnosnih prijetnji i one postaju sve sofisticiranije. Budući da će mnoge ključne usluge ovisiti o 5G tehnologiji, sigurnost mreža od najveće je strateške važnosti za cijeli EU.

Novo istraživanje Eurobarometra, koje je također objavljeno danas, pokazuje da raste i svijest o kiberkriminalitetu, pri čemu 52 % ispitanika navodi da su prilično dobro ili vrlo dobro informirani o kiberkriminalitetu, u odnosu na 46 % u 2017.

Zaključci iz paketa instrumenata EU-a

Države članice taj paket instrumenata donijele su u okviru Skupine za suradnju u području sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava. Njime su obuhvaćeni svi rizici utvrđeni u usklađenoj procjeni rizika na razini EU-a, među ostalim rizici povezani s netehničkim čimbenicima, primjerice rizikom uplitanja trećih zemalja ili aktera koji imaju potporu države u lancu opskrbe tehnologijom 5G. Uzimajući u obzir izvješće EU-a o procjeni rizika iz listopada prošle godine, paket instrumenata uključuje tehničke i strateške mjere te odgovarajuće aktivnosti za jačanje njihove učinkovitosti koje se prilagođavaju na temelju objektivnih čimbenika.

U zaključcima iz paketa instrumenata države članice dogovorile su se da će ojačati sigurnosne zahtjeve, ocijeniti profile rizika dobavljača, primjenjivati relevantna ograničenja za dobavljače koji se smatraju visokorizičnima, uključujući potrebna isključenja za ključnu infrastrukturu koja se smatra kritičnom i osjetljivom (kao što su funkcije osnovne mreže) te uspostaviti strategije za diversifikaciju dobavljača.

Iako je odluka o posebnim sigurnosnim mjerama i dalje u nadležnosti država članica, kolektivnim radom na paketu instrumenata pokazuje se odlučnost da se zajednički odgovori na sigurnosne izazove mreža 5G. To je neophodno za uspješan i vjerodostojan pristup sigurnosti 5G mreža na razini EU-a te kako bi se osigurala trajna otvorenost unutarnjeg tržišta, uz poštovanje sigurnosnih zahtjeva EU-a koji se temelje na procjeni rizika.

Komisija će na razini EU-a podupirati provedbu tog pristupa kibersigurnosti 5G mreža i djelovati u skladu sa zahtjevima država članica, koristeći se po potrebi svim alatima koji su joj na raspolaganju kako bi osigurala sigurnost infrastrukture 5G i lanca opskrbe. To su primjerice:

  • propisi o telekomunikacijama i kibersigurnosti
  • koordinacija u području normizacije i certifikacije na razini EU-a
  • provjera okvira izravnih stranih ulaganja radi zaštite europskog lanca opskrbe 5G
  • trgovinski zaštitni instrumenti
  • pravila tržišnog natjecanja
  • javna nabava, uz osiguranje dužne pozornosti sigurnosnim aspektima
  • programi financiranja EU-a, kojima se osigurava da korisnici poštuju relevantne sigurnosne zahtjeve.
Prethodna objava
Erasmus+ i njegovi prethodnici: iskustvo koje je promijenilo živote 10 milijuna mladih Europljana
Sljedeća objava
Brexit: europske institucije obilježile odlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
Izbornik