Virtualni dijalog Zelena i digitalna Europa EP zastupnika Karla Resslera s mladima

 

U petak, 30. listopada, u 11 sati , EP zastupnik K. Ressler, predstavio je proces transformacije Europe u zeleni i digtalni kontitent mladima – predstavnicima škola ambasadora s područja Savonije,

Online dijalog moderirala je Iva Perić.

Za vrijeme dijaloga odgovarao je na pitanja mladih: . Koje su glavne kategorije Europskog zelenog plana? Jesu li strategije ‘’Bioraznolikost do 2030’’ i ‘’Od polja do stola’’ dio EZP?, Koliko je EZP usko povezan s poljoprivrednim politikama? S kim će EU usko surađivati u vezi ostvarenja plana? Koliko ovisimo od poduzimanja ili nepoduzimanja učinkovitih mjeste naših neposrednih susjeda? Izrađuje li EU posebne mjere povezane s ostvarenjem EZP za zemlje izvan EU, zemlje kandidatkinje? Možda i Hrvatska nešto poduzima u okviru svoje politike – međunarodna razvojna suradnja? Je li provedba Europskog zelenog plana /u daljnjem tekstu EZP/ obvezujuća za sve države članice EU? Koliko je godina potrebno za postizanje klimatski neutralnog kružnog gospodarstva i održive industrije?;

Za europsko „digitalno desetljeće” Komisija će iznijeti plan s jasno definiranim digitalnim ciljevima do 2030., koji se odnose na povezivost, vještine i digitalne javne usluge. Koje je procese Eu poduzea u vezi digitalizacije europskih društava? Koliko će, prema vašoj procjeni, trajati process osposobljavanja pružatelja javnih usluga u Hrvatskoj za pružanje digitialnih javnih usluga; U okviru EZP govori se i o mjerama za provedbu europskog akcijskog plana za kružno gospodarstvo. O čemu se tu kontretno radí; Na što se još odnosi prioritet – Gospodarstvo u interesu građana osim na to da nitko  ne bude zapostavljen u procesu oporavaka Europe; Kakav plan ima EUP u vezi poljoprivrednih područja u Europi, kao što su područja u Slavoniji koja se bori s iseljavanjem ruralnog staovništva: planira se revitalizacija tog sekotra kako bi se vratilo radnu snagu?; kako se bolje mogu iskoristiti Europski fondovi u Hrvatskoj? Treba li više ulagati u poljoprivredu ili u turizam? Nedavno se u EP raspravljalo o budućoj strategiji za šume. Kako živimo u kraju koji je i gospodarski i društveno orijentiran na održivo upravljanje šumama interesiraju nas najnovije informacije povezane s ovom strategijom;

Mladi u postavili I pitanja koja se izravno odnose na njihovu siutaciju I potrebe, kao što su: Hoće li se procesima europske zelene i digitalne transformacije smanjiti ili povecati potreba za novim zapošljavanjima mladih? Što EP čini da bi se popravio status mladih u pogledu obrazovanja, zapošljavanja i bolje uključenosti u demokratske porcese? Koje su najaktuelnije EP mjere namijenjene  mladima? Koji su to kanali komuniciranja mladih s EP-om?

Potom, pokazali su interes za način izgradnje političke karijere zastupnika Karla Reslera, s obzirom da je vrlo mlad, a već je EP zasutpnikom; u kojim odborima radi I kojim se temama bavi? Kako izgleda jedan njegov radni dan? Koliko je teško zastupati partikularni hrvatski interes u EP? Kako to izgleda – zahtijeva li to prethodnu raspravu u parlamentarnim klubovima, dodatna lobiranja da bi se zadobila potpora ili?

Kao rezultate dijaloga možemo izdvojiti:

Mladi su dobili odgovore na mnoga pitanja koju su postavili. Glavni će europski prioritet i dalje biti spašavanje života i osiguravanje izvora prihoda ugroženih pandemijom koronavirusa. Europska komisija nastavit će raditi na nabavi budućeg cjepiva za sve Europljane, a gospodarstvima će i dalje pomagati da se oporave u okviru zelene i digitalne tranzicije; saznali su da je plan EU čelnika EU-a usmjeriti sva djelovanja na stvaranje zdravije, pravednije i prosperitetnije Europu te će ubrzati njezinu dugoročnu preobrazbu u zelenije gospodarstvo spremno za digitalno doba; da Program rada za 21. sadržava nove zakonodavne inicijative u okviru svih šest glavnih ambicija političkih smjernica predsjednice von der Leyen i slijedi njezin prvi govor o stanju Unije. Paralelno s radom na ostvarivanju prioriteta iz tog programa Komisija će nastaviti svesrdno raditi na upravljanju aktualnom krizom i podizanju otpornosti europskih gospodarstava i društava. Kako bi Europa postala klimatski neutralna do 2050., informirani su da će Komisija u suradnji s EP predstaviti tzv. paket za cilj od 55 %, odnosno za smanjenje emisija za najmanje 55 % do 2030. Paket će obuhvatiti razna područja: obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost, korištenje zemljišta, oporezivanje energije, raspodjelu emisijskog tereta i trgovanje emisijama. Mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika pridonijet će smanjenju emisija ugljika i ravnopravnosti uvjeta poslovanja jer će potaknuti partnere EU-a na veće klimatske ambicije. Usto, Komisija će predložiti mjere za provedbu europskog akcijskog plana za kružno gospodarstvo, strategije EU-a za biološku raznolikost i strategije „od polja do stola”.

U vezi europskog digitanog desetljeća, saznali su da će EU iznijeti plan s jasno definiranim digitalnim ciljevima do 2030., koji se odnose na povezivost, vještine i digitalne javne usluge. Središnje će mjesto u njemu imati pravo na privatnost i povezivost, sloboda govora, slobodan protok podataka i kibersigurnost. Namjerava se donijeti propise u područjima sigurnosti, odgovornosti, temeljnih prava i podatkovnih aspekata umjetne inteligencije. U tom duhu bit će predložena i europska elektronička identifikacija.

Informirani su da kako se zdravstvena i gospodarska kriza ne bi pretvorila u društvenu krizu, EU će predložiti ambiciozan akcijski plan za potpunu provedbu europskog stupa socijalnih prava tako da nitko ne bude zapostavljen u oporavku Europe; predložit će i novo europsko jamstvo za djecu, kojim se svoj djeci osigurava zadovoljavanje osnovnih potreba kao što su zdravlje i obrazovanje. Radi potpore našim gospodarstvima i jačanja ekonomske i monetarne unije, preispitat će okvir za postupanje u slučaju propasti banaka u EU-u, poduzeti mjere za povećanje prekograničnih ulaganja u Uniji i snažnije se boriti protiv pranja novca.

Bolje informirani da će, u cilju izgradnje Unije u kojoj vlada jednakost, EP i Komisija predstaviti nove strategije o pravima djeteta i osoba s invaliditetom te prijedlog za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja; predložit da se među kaznena djela u Uniji svrstaju svi oblici zločina iz mržnje i govora mržnje; predložit će jasnija pravila o financiranju europskih političkih stranaka i poduzeti mjere za zaštitu novinara i civilnog društva od zlouporabe sudskih postupaka; u okviru dugoročne vizije za ruralna područja predložit će mjere za iskorištavanje punog potencijala tih krajeva.

Mladi su dobili odgovore na mnoga svoja pitanja, relevantna za njih i lolalnu zajednicu u kojoj žive I školuju se.

Organizator Euorpe Direct Slavonski Brod, u suradnji s profesorima i učenicima Gimnazije Matija Antuna Reljkovića iz Vinkovaca, škole ambasadora Europskog parlamenta

 

Time: Oct 30, 2020 11:00 AM Paris

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94927881424

 

Prethodna objava
Counter Euroscepticism With Your Vote
Sljedeća objava
Koronavirus: Komisija odobrila ugovor s BioNTech-Pfizerom kako bi osigurala pristup potencijalnom cjepivu
Izbornik