BUDUĆA STRATEGIJA EU-a ZA ŠUME

BUDUĆA STRATEGIJA EU-a ZA ŠUME: VISOKOKVALITETNO UPRAVLJANJE ŠUMAMA I ŠUMSKIM PODRUČJIMA UNIJE

 Potpora održivom gospodarenju šumama i odgovornim vlasnicima

  • Jačanje otpornosti na katastrofe i mehanizama ranog upozoravanja za sprečavanje šumskih požara
  • Rješavanje problema uvoza nezakonito posječenog drva

EU bi trebao promicati modele upravljanja šumama kojima se nastoji osigurati ekološka, društvena i gospodarska održivost šuma, upozorili su zastupnici u ovotjednoj raspravi.

Strategija Europske komisije za šume za razdoblje nakon 2020., koja bi trebala biti usvojena početkom 2021., trebala bi biti neovisna i samostalna, pravilno usklađena s europskim zelenim planom te bi trebala osigurati da šume mogu i dalje imati višefunkcionalnu ulogu, zaključili su zastupnici u nezakonodavnoj rezoluciji usvojenoj u srijedu s 462 glasa za, 176 protiv i 59 suzdržanih.

Održavanje sektora gospodarski održivim i okolišno prihvatljivim

Zastupnici su izjavili da bi održivo upravljanje šumama trebalo učiniti šume prilagodljivijima klimatskim uvjetima koji se mijenjaju i promicati njihovu okolišnu, ali i društvenu i gospodarsku održivost. Vlasnici šuma koji primjenjuju načela održivog upravljanja šumama trebali bi dobiti veću financijsku potporu, uključujući novu posebnu potporu za područja mreže Natura 2000 i primiti pravednu naknadu za gospodarske gubitke uzrokovane uspostavom zaštitnih mjera.

Katastrofe: Šume EU-a moraju biti otpornije

Zastupnici smatraju da bi nova strategija trebala doprinijeti jačanju europske otpornosti na katastrofe i alata za rano upozoravanje kako bi se povećala prevencija i pripravnost, npr. za požare, poplave ili najezde nametnika. Pozivaju na djelotvorno ublažavanje učinka koji klimatske promjene imaju na uzrokovanje i širenje šumskih požara i inzistiraju na odgovarajućem financiranju istraživanja i inovacija kako bi šume postale otpornije na klimatske promjene. Vlasnici šuma trebali bi dobiti veću potporu za primjenu preventivnih mjera, rješavanje kriza i obnovu zahvaćenih šumskih područja, npr. novim mehanizmom EU-a za hitne slučajeve.

Graditi u drvu i suzbijati nezakonitu sječu

Zastupnici se također zalažu za šire promicanje drva kao održivog građevinskog materijala i obnovljive sirovine, pozivaju na jačanje borbe protiv nezakonite sječe, zahtijevaju da se uvezeni proizvodi lakše prate i ustraju na tome da EU učini više za promicanje održivog šumarstva na svjetskoj razini.

„Šume su od iznimne važnosti za sve. Stoga moramo prihvatiti ambicioznu i samostalnu strategiju Unije kojom se uspostavlja ravnoteža između gospodarske, ekološke i socijalne održivosti naših šuma i šumskih područja, potiče njihova otpornost i pomaže nam da prijeđemo na kružno gospodarstvo”, izjavio je izvjestitelj Petri Sarvamaa (EPP, Finska).

Kontekst

Šume i druga šumska područja trenutačno pokrivaju oko 43 % površine Unije i obuhvaćaju najmanje 182 milijuna hektara i čine 5 % ukupnih svjetskih šuma. U Europi se 23 % svih šuma nalazi unutar područja mreže Natura 2000. Šume apsorbiraju više od 10 % emisija stakleničkih plinova u EU-u.

Oko 60 % šuma u EU-u u privatnom je vlasništvu, a velik dio čine mala šumska gospodarstva (manje od tri hektara). Više od 60 % produktivnih šuma u EU-u certificirano je za ispunjavanje dobrovoljnih standarda održivog upravljanja šumama. Taj sektor izravno zapošljava najmanje 500 000 osoba, a neizravno 2,6 milijuna ljudi u EU-u.

Poveznice

Usvojeni tekst bit će dostupan ovdje (8.10.2020.)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Video snimka rasprave (6.10.2020)

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/plenary-session_20201006-0900-PLENARY_vd

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2157(INI)&l=en

Besplatne fotografije, video i audio materijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/

Prethodna objava
PARLAMENT POZIVA DRŽAVE ČLANICE DA U POTPUNOSTI ISKORISTE EUROPSKU GARANCIJU ZA MLADE
Sljedeća objava
Europski zeleni plan i nova energetska politika EU-a za klimatski neutralnu Europu
Izbornik