PARLAMENT POZIVA DRŽAVE ČLANICE DA U POTPUNOSTI ISKORISTE EUROPSKU GARANCIJU ZA MLADE

  • Potrebni su dodatni resursi za potporu zapošljavanju mladih
  • Zastupnici pozivaju na zabranu neplaćenog stažiranja
  • Garancija za mlade mora postati obvezujući instrument kojim se osigurava da nitko ne bude zapostavljen

Nezaposlenost mladih u EU-u je u porastu i zastupnici žele da države članice poduzmu snažnije mjere za suzbijanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 na mlade.

U rezoluciji usvojenoj u četvrtak s 574 glasa za, 77 protiv i 43 suzdržana, Europski parlament poziva države članice da osiguraju da se mladima koji se registriraju za programe Garancije za mlade ponude „kvalitetna, raznolika i prilagođena radna mjesta, osposobljavanje ili stažiranje”.

S obzirom na to da je stopa nezaposlenosti mladih u EU-u u kolovozu 2020. iznosila 17,6 % (porast u odnosu na stanje prije nastupanja krize COVID-19, kada je iznosila 14,9 %) i da se očekuje da će i dalje rasti, Parlament poziva na povećanje sredstava za jačanje programa Garancija za mlade za razdoblje 2021. – 2027. Posljednji podaci za Hrvatsku pokazuju da je stopa nezaposlenosti mladih u lipnju iznosila 24,5 %. Za usporedbu, u Sloveniji je u istom mjesecu bila 16,9 %, u Grčkoj 39,3 %, dok je u Njemačkoj u kolovozu bila 5,8 %.

Zastupnici izražavaju žaljenje zbog toga što je u srpnju Europsko vijeće znatno smanjilo, s 15 % na 10 %, sredstva fonda ESF plus u okviru zajedničkog upravljanja namijenjena potpori mjerama za poticanje zapošljavanja mladih, što je „u suprotnosti s ciljem Unije da ulaže u mlade”.

Zabraniti neplaćeno stažiranje i naukovanje

Parlament osuđuje praksu neplaćenog stažiranja i naukovanja, s kojima se iskorištava rad mladih i krše njihova prava. Poziva Komisiju da predloži pravni okvir za učinkovitu i izvršivu zabranu tih praksi.

Borba protiv diskriminacije kako nitko ne bi bio zapostavljen

Zastupnici naglašavaju da bi Garancija za mlade trebala biti ugrađena u koherentan skup socijalnih politika i politika socijalne skrbi kako bi se osiguralo da različite podskupine mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju imaju pristup tom programu. „Svaka diskriminacija s kojom se mladi suočavaju na bilo kojoj osnovi mora se aktivno suzbijati u okviru programa Garancija za mlade”, upozoravaju.

Obvezujući instrument

Zastupnici izražavaju žaljenje zbog dobrovoljne prirode Garancije za mlade (trenutačno preporuka Vijeća) i pozivaju Komisiju da predloži instrument Garancija za mlade koji će biti obvezujući za sve države članice.

Kontekst

Od 2013. zahvaljujući programu Garancija za mlade, 24 milijuna mladih se osposobljavalo, obrazovalo ili radilo. Komisija je u srpnju 2020. predložila proširenje područja primjene na mlade mlađe od 30 godina, čime bi se pomoglo još većem broju ljudi u zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Jačanje Garancije za mlade znatno doprinosi tekućoj provedbi europskog stupa socijalnih prava.

Parlament je u srpnju 2020. podržao ukupna dodijeljena sredstva u iznosu od 145 milijuna EUR za Inicijativu za zapošljavanje mladih kojom se pruža potpora mladima koji žive u regijama u kojima je stopa nezaposlenosti mladih iznad 25 %.  

Poveznice

Usvojeni tekst bit će dostupan ovdje(8.10.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

Konferencija za tisak Lucie Ďuriš Nicholsonove, predsjednice Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i Branda Benifeia o Garanciji za mlade i neplaćenom stažiranju u EU-u

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/press-conference-by-lucia-duris-nicholsonova-chair-committee-on-employment-and-social-affairs-and-br_20201007-1500-SPECIAL-PRESSER_vd

Pitanje Komisiji za usmeni odgovor

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000059_HR.html

Pitanje Vijeću za usmeni odgovor

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000058_HR.html

Video snimka rasprave na plenarnoj sjednici (5.10.2020.)

COVID-19: Kako EU želi spriječiti nezaposlenost mladih?

https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/society/20200709STO83004/covid-19-kako-eu-zeli-sprijeciti-nezaposlenost-mladih

Legislative train: Youth Guarantee

 

Prethodna objava
Komisija pokreće novi desetogodišnji plan za potporu Romima u EU-u
Sljedeća objava
BUDUĆA STRATEGIJA EU-a ZA ŠUME
Izbornik