Budućnost je tvoja!

Pravila videonatječaja Europe Directa Slavonski Brod i Eurodeska Hrvatska

Članak 1.

Svrha priređivanja nagradnog natječaja

Uoči Europskog tjedna mladih (24. – 30. svibnja 2021.) te u svrhu poticanja mladih na sudjelovanje na Konferenciji o budućnosti Europe pozivamo vas da uputite svoja videopitanja zastupnicima Europskog parlamenta, povjerenicima Europskoj komisije i članovima Vijeća EU. Konferencija o budućnoti Europe niz je otvorenih rasprava koje vode građani, a omogućava ljudima iz cijele Europe da podijele svoje ideje o nizu prioriteta i izazova i doprinesu oblikovanju naše zajedničke budućnosti. Na sudjelovanje i razmjenu ideja posebno su pozvani mladi.

Pozivamo vas da uputite svoja videopitanja i komentare na jednu od navedenih tema:

Novi programi Erasmus + i Europske snage solidarnosti 2021. – 2027.: osiguravaju li mogućnosti za sve?

Jačanje angažmana mladih građana u donošenju odluka, posebno tijekom pavidemije Covid, i kako će novi programi pridonijeti jačanju kulture sudjelovanja?

Vode li računa novi programi o održivost i kako potiču organizacije i pojedince da primjenjuju zelene prakse?

Je li Europa spremna za digitalno doba i kako će novi programi Erasmus + i Europske snage solidarnosti potaknuti digitalnu transformaciju?

Kako će novi programi pridonijeti oporavku naših društava nakon Covida i izgradnji otpornosti?

Testirajte svoje ideje za veće demokratsko sudjelovanje.

Pitajte o svemu što vam padne na pamet, vezano uz europsku mladež, njihove mogućnosti i sudjelovanje u demokratskom životu.

 

Članak 2.

Trajanje

Nagradni natječaj traje od 13. 5. do 30. 5. 2021. u 24:00 sati. Videozapis se postavlja na You Tube, Instagram ili Facebook osobe koja se prijavljuje na natječaj, uz obavezno označavanje #EuropedirectSlavonskiBrod #EurodeskHrvatska #TheFutureIsYours, te obavezno slanje na e-mail info.edsb@gmail.com,  po potrebi Jumbo mailom ili We Transferom.

Nagradni se natječaj organizira na nacionalnoj razini. Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvenih mreža Instagram, Facebook i You Tube niti je povezan s navedenim društvenim mrežama.

Članak 3.

Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web i FB  stranicama Europe Directa Slavonski Brod prije početka nagradnog natječaja.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi mladi, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika priređivača kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća), možete poslati svoja videopitanja. Svi prijedlozi moraju biti autorski, tj.  videozapisi moraju sadržavati originalan sadržaj.

Prijave koje bi poslali novinari i predstavnici medija neće se uzimati u obzir.

Članak 5.

Kako sudjelovati

Pošaljite svoje pitanje u video formatu, postavite ga izravno u kameru i pošaljite nam ga bilo putem objave na društvenim mrežama: Facebook, Twitter ili Instagram pomoću hashtaga #FutureIsYours #EuropedirectSlavonskiBrod #EurodeskHrvatska te obavezno e-poštom na Europe Diret Slaovnski Brod info.edsb@gmail.com

Ograničite svoje videozapise na 30 sekundi. U iznimnim slučajevima prihvaćamo prijave u obliku fotografije s napisanim pitanjem ili audio datotekom. Ti se formati mogu poslati na isti način kao što je gore opisano.

Nije ograničen broj videozapisa koje jedan sudionik smije objaviti i na taj način sudjelovati u natječaju, ali jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

Videozapis mogu biti snimljeni profesionalnom ili amaterskom kamerom te mobitelom, u landscape (vodoravnom) položaju.

Videozapisi ne smiju sadržavati uvredljive, neprikladne i vulgarne sadržaje. Svi videozapisi koje pristignu na natječaj, pregledat će se. Radovi koji ne budu zadovoljavali pravila, bit će diskvalificirani.

Videozapis u trajanju do 30 sekundi prikazat će se na platformi Konferencije o budućnosti Europe https://futureu.europa.eu/ te na društvenim mrežama i  medijima.

Od nagrađenih video radova bit će izgrađen promotivni spot u trajanju od najduže 300 sekunda. Odabir dijelova nagrađenih video radova koji će ući u izradu promotivnog video spota, obavit će EDSB povjerenstvo u suradnji sa stručnjacima.

Prijava mora sadržavati:

– Ime i prezime, dob

– Kontakt detalje

– ime i prezime mentora (ukoliko postoji)

– Link na videozapise koji je prethodno postavljen na You Tube/Instagram/Facebook stranicu u trajanju do 30 sekunda; duži od 30 sekunda neće biti razmatrani.

Članak 6.

Nagrade

Nagradni fond obuhvaća ove nagrada:

  1. 1 video digitalna kamera
  2. nagrada – elektronski čitač knjiga (e-book reader).
  3. tvrdi disk 2000 GB
  4. Za pet provonagrađenih – sudjelovanje na Međunarodnom susretu mladih u Velikom Trnovu, Bugarska (18. – 24. 7. 2021.)

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika

Pobjednike nagradnog natječaja odabrat će stručni žiri prema kriterijima kreativnosti i kvalitete video rada.

Članak 8.

Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade

Ime i prezime pobjednika bit će objavljeno na Instagram profilima / Twitterima / Facebook stranicama Europe Direct-a Slavonski Brod, Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i Eurodeska Hrvatska najkasnije 10 dana nakon završetka trajanja natječaja

Članak 9.

Općenito o nagradama i dobitnicima

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć. Jedna osoba može osvojiti samo jednu od navedenih nagrada.

Priređivač nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Nagrade se dodjeljuju i preuzimaju na Susretu mladih, tijekom lipnja 2021. godine u Slavonskom Brodu, kada obilježavamo otvaranje Europe Directa u Slavonskom Brodu, uz predočenje osobne iskaznice. U slučaju nemogućnosti dolaska dobitnika po nagradu, osoba koja preuzima nagradu mora imati izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze priređivača prema dobitniku.

Ako se dobitnik ne javi u roku od mjesec dana od proglašenja dobitnika priređivač nagradnog natječaja pridržava pravo da dobitnika poništi.

Članak 10.

Suglasnost s pravilima

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila nagradnog natječaja. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena na Facebook stranici Europe Directa Slavonski Brod.

 

Članak 11.

Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je priređivač njihov videozapis i ime ovlašten koristiti u promotivne svrhe.

 

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da priređivač njegove osobne podatke pohrani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.

 

Članak 13.

Priređivač zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja.

Sve informacije i nagrade osiguravaju Europski dom Slavonki Brod, Europe Direct Slavonski Brod, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Savjet mladih Brodsko-posavske županije i Savjet mladih grada Slavonskog Broda.

Komunikacija sa sudionicima nagradnog natječaja provodit će se putem e-maila info.edsb@gmail.com

Prethodna objava
KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE: INAUGURACIJA U STRASBOURGU
Sljedeća objava
EUROPSKI PARLAMENT USVOJIO NOVI, UKLJUČIVIJI PROGRAM ERASMUS+
Izbornik