DJEČJA SOLIDARNOST I  HUMANOST – natječaj za dječje likovne radove

 

Kako bi potaknuo djecu i mlade na sudioništvo u izgradnji zajedničke europske budućnosti u kojoj će solidaranost i humanost biti jedne od najcjenjnijih vrijednosti, Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod, u suradnji s Europskim domom Slavonski Brod i Parlamentom mladih grada Slavonskog Broda, organizira natječaj u likovnom izražavanju DJEČJA SOLIDARNOST I HUMANOST  –  za  djecu s područja Hrvatske.

Želimo da nam djeca u suradnji sa svojim mentorima – odgajateljima, učiteljima ili roditeljima – pošalju likovni rad i osvoje nagradu za svoj kreativan pristup u razmišljanju i doživljavanju jedne od ponuđenih tema!

Mentore molimo da potaknu djecu na kreativnost koja će biti nagrađena zanimljivim nagradama koje će osigurati Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Europski dom Slavonski Brod, Savjet mladih Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda.

Teme

Solidarnost i humanost među djecom – što je to?

Dok nisam mogao/la u vrtić/školu, vrijeme sam provido/la…

Bliskost na daljinu

Briga o drugima moguća u izolaciji

Zajedničke europske vrijednosti – suradnja, obzirnost i sućutnost

Moja obitelj – uvijek će biti tu za mene i ja za njih

Najdječje humano djelo

Vjerujem u ljepšu europsku budućnost

Uvjeti sudjelovanja

 1. Na natjecanju mogu sudjelovati sva djeca područja Hrvatske i ostalih zemalja članica EU, u dobi od 4 do 11 godina.
 2. Prijava i likovni radovi trebaju biti poslani na adresu Europskog doma Slavonski Brod.
 3. Radovi moraju jasno biti povezani s temom natjecanja.

Pravila prijave

 1. Natjecanje je podijeljeno u dvije dobne skupina: od 4 do 7 godina (djeca predškolskog uzrasta, od 7 do 11 godina (djeca – učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola).
 2. Svaki natjecatelj može poslati samo jedan rad.
 3. Svakom prijavljenom literarnom valja priložiti naslovnu stranicu sa sljedećim podacima: ime i prezime natjecatelja, adresa, broj telefona i adresa e-pošte – osobna ili odgojno-obrazovne institucije, kao i naslov rada.
 4. Likovni rad treba biti jednodimenzionalan, a format ne može biti manji od A4 i veći od A3.

Kada i kako poslati svoj rad?

 1. Natjecatelji svoje radove mogu na adresu Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod, Mesićeva 28, 35000 Slavonski Brod do 31. svibnja 2020.

Objave rezultata natječaja

 1. Sudionici će natječaja biti na vrijeme obaviješteni o rezultatima natječaja – najkasnije do 4. lipnja 2020.
 2. Nagrade autorima najboljih radova bit će poslane na adresu vrtića, osnovne škole ili neku drugu, navedenu na prijavi.
 3. Najzanimljiviji crteži bit će izloženi u Gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu, 5. lipnja 2020.
 4. Nagrađeni radovi će biti objavljeni na stranicama EDIC-a Slavonski Brod i dostupni medijima i društvenih mreža.

Zaštita podataka

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (Uredba), obavještavamo vas da će podaci koje navedete biti registrirani u našoj bazi podataka te će se obrađivati ručno i automatizirano sukladno Uredbi te nacionalnom zakonodavstvu, koje definira provedbu uredbe o zaštiti podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka je Europski dom Slavonski Brod (UlicaA. Barca 30, 35000 Sl. Brod, OIB: 57209445034) te podatke koriste njegovi zaposlenici i volonteri.

Imajte na umu da će Vaši osobni podaci (i podaci djece) biti obrađivani isključivo u Europskom domu Slavonski Brod, i to dok je dopuštenje aktivno ili dok ga ne povučete, a sve u skladu i na način na koji propisuje GDPR.

U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu pisanim putem na e-mail: info.edsb@gmail,com ili na adresu Udruge, ili zatražiti više informacija o svojim osobnim podacima, kao i sva druga prava koja za Vas proizlaze iz odredbi GDPR-a.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na e-mail info.edsb@gmail.com ili na broj telefona +385 35 415 190.

Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod,

e-mail:info@europedirectsb.eu

f: + 385 35 265 189, t: + 385 35 415 190, mob.: + 385 99 555 1115

 

Prethodna objava
Gospodaranje – problemi i rješenja
Sljedeća objava
Održana online konferencija za novinare
Izbornik