Gospodaranje – problemi i rješenja

Održana radionica na temu gospodarenja otpadom – problemima i mogućim rješenjima za nezaposlene osobe, koje bi mogle informiranjem kako je važno za razvoj europskih društava #gospodarenjeotpadom i #kružnogospodarstvo – jedno od prioriteta EK za naredno razdoblje – biti potaknute da svoj profesionalni razvoj usmjere u tom pravcu. Radionicu je održao Ivan Kos, predstavnik udruge #EKOZAGREB.

Izbjegavanje proizvodnje otpada prvi je izbor kod zaštite okoliša. Međutim, sve što trošimo, prije ili kasnije pretvori se u otpad. Prema hijerarhiji o gospodarenju otpadom, prevencija i ponovno korištenje najbitnije su mogućnosti. Zatim reciklaža, korištenje u proizvodnji energije (paljenje otpada), te odlaganje pod zemljom – što je najštetnije i najjeftinije. Prema najnovijim izvorima 47 posto komunalnog otpada u EU-u se reciklira i kompostira. Međutim, prakse se razlikuju među zemljama te brojne države članice još uvijek koriste odlaganje pod zemljom za komunalni otpad.

Odlaganje pod zemljom gotovo da ne postoji u sjeverno-zapadnoj Europi (Belgija, Nizozemska, Švedska, Danska i Njemačka), dok je iznimno popularno na jugu Europe. Čak 12 zemalja odlaže više od polovice otpada pod zemljom. Hrvatska je uz Latviju, Slovačku i Bugarsku na iznad 60 posto.

Zastupnici su EP 18. travnja glasali za izmjene pravila o upravljanju otpadom koje uključuju nove ciljeve za recikliranje, zbrinjavanje i odlagališta. Cilj novih pravila je prelazak na kružno gospodarstvo

I. Kos je objasnio da je gospodarenje otpadom skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija  zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik. Pokretač kružnog gospodarstva nije samo briga za okoliš, već nedostatak i nagli rast cijena sirovina. Jedan od ključnih ciljeva europskih politika je pretvaranje otpada u resurs. Koncept kružnog gospodarstva – sustavi trebaju funkcionirati tako da je povratak proizvoda, tvari i materijala u gospodarstvo i njihovo ponovno korištenje učinkovit i
primjenjiv.
Raspravljalo se odgovornosti svake pojedine zemlje, lokalne zajednice te prihvaćanju i osobne odgovornosti.
 
#EDSB #Talentimadoposla #EKprioriteti #EuropeanGreenDeal
Prethodna objava
Ministri EU-a nadležni za zapošljavanje i socijalna pitanja istaknuli su važnost socijalne dimenzije u planu oporavka od koronavirusa
Sljedeća objava
DJEČJA SOLIDARNOST I  HUMANOST – natječaj za dječje likovne radove
Izbornik