Državna potpora: Komisija odobrila potpore za energetski intenzivna poduzeća u Hrvatskoj

E–uropska komisija odobrila je, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, program kojim se energetski intenzivnim poduzećima odobrava smanjenje naknada za potpore za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Potpore Republike Hrvatske za obnovljivu energiju trenutačno se financiraju sredstvima potrošača električne energije na temelju potrošnje.

Program koji će se primjenjivati do 31. prosinca 2021. i čiji je privremeni godišnji proračun 10 milijuna eura pomoći će poduzećima koja posluju u Hrvatskoj u sektorima koji su posebno energetski intenzivni (i stoga imaju veliku potrošnju električne energije) i trguju na međunarodnoj razini.

Smanjenja za korisnike iznosit će najviše do 80 % naknada za potpore. Hrvatska je dostavila i plan prilagodbe kako bi se razina smanjenja uskladila s pravilima o državnim potporama koja se primjenjuju od 2013. Komisija je ocijenila mjeru i plan prilagodbe u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebno Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje od 2014. do 2020.

Smjernicama se odobravaju smanjenja, do određene razine, doprinosa koji se naplaćuju energetski intenzivnim poduzećima koja posluju u određenim sektorima i izložena su međunarodnoj trgovini, kako bi se osigurala njihova globalna konkurentnost.

Komisija je utvrdila da će se naknada dodijeliti samo tim poduzećima u skladu sa zahtjevima iz Smjernica. Nadalje, mjerom će se promicati energetski i klimatski ciljevi EU-a i osigurati globalna konkurentnost energetski intenzivnih korisnika i industrija, bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja. Na temelju toga Komisija je zaključila da su mjera i plan prilagodbe u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Više informacija bit će dostupno na web-mjestu Komisije o tržišnom natjecanju i u registru državnih potpora pod brojem predmeta SA.54887

Prethodna objava
Ususret novom europskom sustavu za postdiplomske studije
Sljedeća objava
Koronavirus: EU dodjeljuje 314 milijuna eura inovativnim poduzećima za borbu protiv virusa i potporu oporavku
Izbornik