Europska komisija izdaje socijalne obveznice EU SURE u ukupnom iznosu do 100 milijardi EUR

 Danas je Europska komisija najavila izdavanje obveznica u okviru instrumenta EU SURE u ukupnom iznosu do 100 milijardi EUR u obliku socijalnih obveznica. U tu je svrhu Komisija donijela Okvir za socijalne obveznice, koji je prošao neovisnu procjenu. Na temelju tog okvira ulagatelji u obveznice SURE mogu se pouzdati da će se prikupljena sredstva koristiti za istinski socijalne namjene.

Ova najava slijedi nakon odluke Vijeća da se u okviru instrumenta SURE dodijeli financijska potpora za 16 država članica radi zaštite radnih mjesta i zaposlenih osoba.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Ne ulažemo samo milijarde eura u očuvanje radnih mjesta u Europi i smanjenje društvenih posljedica pandemije koronavirusa, nego to činimo i izdavanjem socijalnih obveznica. Ulagateljima će se pružiti prilika da doprinesu našim naporima, a sredstva u iznosu do 100 milijardi EUR pomoći će očuvanju radnih mjesta u našim državama članicama.

Povjerenik Johannes Hahn, zadužen za proračun i administraciju, izjavio je: Odluka o izdavanju socijalnih obveznica EU SURE bit će prekretnica na globalnom tržištu socijalnih obveznica. Njome se istodobno jasno iskazuje dugoročna predanost EU-a održivom financiranju. Iznimno me veseli današnja najava i radujem se vrlo skorom izdanju obveznica EU SURE.

Prikupljena sredstva stavit će se na raspolaganje državama članicama korisnicama u obliku zajmova kako bi im se pomoglo u pokrivanju troškova izravno povezanih s financiranjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i sličnih mjera donesenih kao odgovor na pandemiju.

Današnji Okvir pokazuje ulagateljima kako će se sredstva prikupljena izdavanjem obveznica SURE upotrijebiti za jasno utvrđeni cilj: ublažavanje socijalnih i drugih posljedica pandemije koronavirusa i njezinih posljedica u cijelom EU-u. Ulagatelji stoga mogu biti sigurni da će se sredstva koja ulože u te obveznice upotrijebiti za financiranje ciljanih mjera socijalne politike. Istodobno će Komisijin Okvir za socijalne obveznice pridonijeti daljnjem razvoju tržišta socijalnih obveznica, koje je jedan od stupova europskog tržišta „održivog financiranja”.

Kako bi se zajamčilo da će se sredstva upotrijebiti u socijalne svrhe, Okvirom za socijalne obveznice, koji se temelji na Uredbi SURE, utvrđeno je da su države članice dužne izvješćivati o tome kako su ta sredstva utrošena. U skladu s Okvirom države članice dužne su izvješćivati i o socijalnom učinku obveznica EU SURE. Na temelju informacija iz tih izvješća Europska komisija moći će pokazati ulagateljima da su obveznice EU SURE iskorištene za financiranje programa s pozitivnim socijalnim učinkom.

Komisija je izradila i predstavila Okvir za socijalne obveznice kako bi privukla ulagatelje koji žele da se njihova sredstva upotrijebe za projekte zaštite okoliša te socijalnog i korporativnog upravljanja (engl. Environmental, Social and Corporate governance, ESG). Komisijin Okvir za socijalne obveznice izrađen je uz potpuno poštovanje načela socijalnih obveznica koje je objavilo Međunarodno udruženje tržišta kapitala (ICMA). Neovisnu evaluaciju Okvira provela je vanjska konzultantska organizacija Sustainalytics.

Nakon današnje najave Komisija je za korak bliže izdavanju prvih obveznica SURE. Prva transakcija uslijedit će u drugoj polovini listopada.  Više info ovdje

Prethodna objava
ARLAMENT TRAŽI PRAVNO OBVEZUJUĆI MEHANIZAM ZA ZAŠTITU VRIJEDNOSTI UNIJE  
Sljedeća objava
Komisija pokreće novi desetogodišnji plan za potporu Romima u EU-u
Izbornik