Građanima ekonomska situacija najvažanija

Najnovije istraživanje Eurobarometra za srpanj i kolovoz pokazala da je građanima ekonomska situacija najvažnije pitanje.

U teškom razdoblju obilježenom pandemijom koronavirusa povjerenje u EU i dalje je na stabilnoj razini, a Europljani vjeruju da će EU donositi ispravne odluke kao odgovor na pandemiju. U danas objavljenom standardnom istraživanju Eurobarometra europski građani navode ekonomsku situaciju, stanje javnih financija država članica i imigraciju kao tri najvažnija pitanja na razini EU-a.

Zabrinutost zbog ekonomske situacije na europskoj razini nije bila na ovim razinama od proljeća 2014. Ekonomska situacija također je glavni problem na nacionalnoj razini, a slijede je zdravstveno stanje i nezaposlenost. Zabrinutost zbog ekonomske situacije posebno se odražava u percepciji trenutačnog stanja gospodarstva. 64 % Europljana smatra da je stanje „loše”, a 42 % Europljana smatra da će se gospodarstvo njihove zemlje oporaviti od negativnih učinaka pandemije koronavirusa tek 2023. ili kasnije. Usred pandemije koronavirusa, zdravlje (22 %) četvrti je najveći problem na razini EU-a.

Osim toga, Europljani su podijeljeni u procjeni mjera koje je EU poduzeo u borbi protiv pandemije (45 % zadovoljno je u odnosu na 44 % nezadovoljnih), dok je većina ispitanika u 19 država članica zadovoljna mjerama koje je EU poduzeo u tom kontekstu. 62 % ispitanika izjavilo je da vjeruje da će EU donijeti ispravne odluke u budućnosti, a 60 % ispitanika i dalje je optimistično u pogledu budućnosti EU-a.

Najčešći prioriteti u pogledu odgovora EU-a na pandemiju koronavirusa su sljedeći: uspostaviti strategiju za suočavanje sa sličnom krizom u budućnosti i razviti financijska sredstva za pronalaženje lijekova ili cjepiva (po 37 %). 30 % ispitanika smatra da bi razvoj europske zdravstvene politike trebao biti prioritet.

Prethodna objava
Program rada Komisije za 2021. – od strategije prema provedbi
Sljedeća objava
Socijalne obveznice EU SURE
Izbornik