Komisija i njemačko predsjedništvo Vijeća EU-a naglašavaju važnost Europskog podatkovnog prostora u zdravstvu

Komisija i njemačko predsjedništvo Vijeća EU-a danas su na virtualnoj konferenciji na visokoj razini „Digitalno zdravstvo 2020. – EU u pokretu” objavili da namjeravaju blisko surađivati na sigurnoj i na pacijente usmjerenoj upotrebi zdravstvenih podataka u Europi. U tom području namjeravaju u okviru Europskog podatkovnog prostora u zdravstvu ostvariti i suradnju na razini EU-a kako bi se poboljšala zdravstvena skrb, istraživanja i donošenje zdravstvenih politika. Uspostava Europskog podatkovnog prostora u zdravstvu bit će sastavni dio izgradnje Europske zdravstvene unije, procesa koji je Komisija danas pokrenula prvim skupom prijedloga za jačanje pripravnosti i odgovora tijekom zdravstvene krize. To je i izravan nastavak podatkovne strategije koju je Komisija donijela u veljači ove godine, u kojoj je već naglasila važnost stvaranja europskih podatkovnih prostora, među ostalim u zdravstvu.

Njemački savezni ministar zdravstva Jens Spahn izjavio je: Zdravstveni podaci neizmjerno su važni za zdravstvenu skrb općenito, a posebno za borbu protiv prekograničnih prijetnji zdravlju kao što je pandemija bolesti COVID-19. Građani Unije trebali bi imati kontrolu nad svojim zdravstvenim podacima, imati povjerenja u transparentnu i pravno ispravnu obradu podataka te bi trebali imati pravo dijeliti svoje podatke na dobrovoljnoj osnovi. Stoga moramo uspostaviti međudržavni okvir. Taj ćemo proces pokrenuti iduće godine i prvi put ga konkretno upotrijebiti u Europi. Do 2025. želimo uspostaviti interoperabilnu infrastrukturu za pristup podacima kako bi se omogućila sigurna prekogranična analiza zdravstvenih podataka.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides izjavila je: Europski podatkovni prostor u zdravstvu bit će ključna sastavnica snažne Europske zdravstvene unije. Podaci spašavaju živote – svi smo to vidjeli tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19. Njime će se omogućiti pristup zdravstvenim podacima u okviru pouzdanog upravljanja i uz jasna pravila te poduprijeti slobodno kretanje digitalnih zdravstvenih usluga. Pacijenti iz svih država članica trebali bi do 2025. moći dati na uvid svoje podatke zdravstvenim djelatnicima po vlastitom izboru kad su u inozemstvu. Zajedno možemo omogućiti milijunima građana da digitalno poboljšaju pristup zdravstvenoj skrbi i vlastitu dobrobit.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: Budućim aktom o upravljanju podacima uspostavit ćemo horizontalni okvir za upotrebu i ponovnu upotrebu osjetljivih i vrijednih podataka u područjima kao što je zdravstvo. To će olakšati stvaranje europskih sektorskih podatkovnih prostora, uključujući zajednički Europski podatkovni prostor u zdravstvu. Jačanje i širenje upotrebe i ponovne upotrebe zdravstvenih podataka presudno je za inovativan i konkurentan zdravstveni sektor EU-a i pridonijet će jačanju otpornosti Europe kako bi bolje odgovorila na izazove kao što je aktualna pandemija.

Ministar i povjerenici složili su se da je sada potrebno intenzivirati suradnju na razini Unije.

U tom kontekstu, a u okviru provedbe podatkovne strategije, predviđa se da će se još ove godine predstaviti akt o upravljanju podacima kojim će se poduprijeti ponovna upotreba osjetljivih javnih podataka kao što su zdravstveni podaci. Poseban zakonodavni prijedlog o Europskom podatkovnom prostoru u zdravstvu planira za sljedeću godinu, kako je utvrđeno u programu rada Komisije za 2021.

Sljedeće aktivnosti koje počinju 2021. bit će prvi koraci na putu prema boljoj i na podacima utemeljenoj zdravstvenoj skrbi u Europi:

  • Komisijin prijedlog Europskog podatkovnog prostora u zdravstvu 2021.
  • zajedničko djelovanje s 22 države članice kako bi se predložile opcije za upravljanje podacima, podatkovnu infrastrukturu, kvalitetu podataka i solidarnost u upotrebi podataka te davanje prava građanima u pogledu sekundarne upotrebe zdravstvenih podataka u EU-u
  • ulaganja za potporu Europskom podatkovnom prostoru u zdravstvu u okviru programa EU4Health te zajedničkim podatkovnim prostorima i inovacijama povezanima s digitalnim zdravstvom u okviru programa Obzor Europa i Digitalna Europa
  • suradnja s relevantnim akterima u izradi ciljanih kodeksa ponašanja za sekundarnu upotrebu zdravstvenih podataka
  • pilot-projekt za dokazivanje izvedivosti prekogranične analize za poboljšanje, regulaciju i inovacije u zdravstvu.
  • druge mogućnosti financiranja EU-a za digitalnu transformaciju zdravstva i skrbi koje će državama članicama biti dostupne od 2021. u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda+ i InvestEU-a.

Nizom prijedloga koje je Komisija danas donijela radi jačanja pripravnosti i odgovora EU-a na krizu kao prvim koracima na putu prema Europskoj zdravstvenoj uniji otvara se i mogućnost da u budućoj infrastrukturi Europskog podatkovnog prostora u zdravstvu sudjeluju Europska agencija za lijekove i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, zajedno s istraživačkim institutima, javnozdravstvenim tijelima i tijelima nadležnima za izdavanje podatkovnih dozvola u državama članicama. Dodatne informacije nalaze se  ovdje

Prethodna objava
EU povećao na 500 milijuna eura doprinos COVAX-u za osiguravanje cjepiva protiv bolesti COVID-19 za zemlje s niskim i srednjim dohotkom
Sljedeća objava
Obrazovanje i osposobljavanje: osnovne i digitalne vještine važne za obrazovanje, rad i život
Izbornik