Konferencija o budućnosti Europe

Predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli, portugalski premijer António Costa u ime predsjedništva Vijeća i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen potpisali su Zajedničku izjavu o Konferenciji o budućnosti Europe. Time se otvara put pokretanju debata i rasprava koje će ljudima iz cijele Europe omogućiti da podijele svoje ideje kako bi pridonijeli oblikovanju budućnosti Europe.

Predsjednik Sassoli izjavio je: Danas je novi početak za Europsku uniju i sve europske građane. Konferencija o budućnosti Europe jedinstvena je prilika za sve europske građane i civilno društvo da oblikuju budućnost Europe – zajednički projekt za funkcioniranje europske demokracije. Pozivamo vas da sudjelujete u izgradnji Europe budućnosti, VAŠE Europe!

Izjava premijera Coste: Sazivanje Konferencije o budućnosti Europe poruka je povjerenja i nade u budućnost koju šaljemo Europljanima. Povjerenja da ćemo prevladati pandemiju i krizu, nade da ćemo zajedno izgraditi pravednu, zelenu i digitalnu Europu budućnosti.

Predsjednica von der Leyen izjavila je: Danas pozivamo sve Europljane da izraze svoje mišljenje. Da kažu u kakvoj Europi žele živjeti, da je oblikuju i udruže snage kako bismo je lakše izgradili. Očekivanja građana su jasna: žele izraziti svoje mišljenje o budućnosti Europe i o pitanjima koja utječu na njihove živote. Naše je obećanje jednako jasno: pozorno ćemo slušati i zatim djelovati.

Cilj je konferencije građanima dati veću ulogu u oblikovanju politika i ambicija EU-a, poboljšavajući otpornost Unije na krize, bilo gospodarske ili zdravstvene. Stvorit će se novi javni forum za otvorenu, uključivu, transparentnu i strukturiranu raspravu s Europljanima o pitanjima koja su im važna i utječu na njihov svakodnevni život.

U Zajedničkoj izjavi naveden je nepotpun popis mogućih tema konferencije. U njemu se spominju zdravlje, klimatske promjene, socijalna pravednost, digitalna transformacija, uloga EU-a u svijetu te kako ojačati demokratske procese kojima se upravlja EU-om. Te su teme u skladu s općim prioritetima EU-a i pitanjima koja su građani postavili u ispitivanjima javnog mnijenja. Konačno, građani koji će sudjelovati odlučit će o kojim će se temama raspravljati na konferenciji.

Sljedeći koraci

Konferencija je pod nadležnošću triju institucija koje je vode, a predstavljaju ih njihovi predsjednici koji djeluju kao zajedničko predsjedništvo. Uskoro će se osnovati izvršni odbor, koji u jednakoj mjeri predstavlja te tri institucije, pri čemu nacionalni parlamenti imaju status promatrača. Izvršni odbor nadgledat će rad konferencije i pripremati plenarne sjednice, uključujući doprinos građana i njihovo praćenje.

Kontekst

Zajedničkom izjavom utvrđuju se područje primjene, struktura, ciljevi i načela konferencije. Njome se postavljaju temelji za događanja koja će predvoditi građani i koja će se organizirati s civilnim društvom i dionicima na svim razinama, nacionalnim i regionalnim parlamentima, Odborom regija, Gospodarskim i socijalnim odborom, socijalnim partnerima i akademskom zajednicom. Njihovo sudjelovanje u procesu ključno je za osiguravanje najšireg dosega i angažmana.

Na konferenciji će se koristiti razni forumi, uključujući digitalne i, kad je to moguće, fizičke formate, uz poštovanje pravila za sprečavanje širenja koronavirusa. Interaktivna višejezična digitalna platforma omogućit će građanima i dionicima da svoje ideje dostave putem interneta te će im pomoći da sudjeluju u događanjima ili ih organiziraju.

Platforma i sva događanja organizirana u okviru konferencije moraju se temeljiti na načelima uključivosti, otvorenosti i transparentnosti, uz poštovanje pravila EU-a o privatnosti i zaštiti podataka. Europski paneli građana organizirani na europskoj razini emitirat će se, a svi podnesci poslani putem interneta objavit će se.

U okviru konferencije trebali bi se zaključci na temelju kojih će se izraditi smjernice o budućnosti Europe.

Izvor i više informacija: Europska komisija, Priopćenje za tisak, 10. ožujak 2021.

Fotografija ©European Union, 2021, Izvor: EC – Audiovisual Service, Fotograf: Etienne Ansotte

Prethodna objava
 Zajednička izjava o Konferenciji o budućnosti Europe
Sljedeća objava
ŽENE I VIRUS COVID-19
Izbornik