Zajednička izjava o Konferenciji o budućnosti Europe

Predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli, portugalski premijer António Costa u ime predsjedništva Vijeća i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen potpisali su danas Zajedničku izjavu o Konferenciji o budućnosti Europe. Potpisom se otvara put pokretanju debata i rasprava koje će ljudima iz cijele Europe omogućiti da podijele svoje ideje kako bi pridonijeli oblikovanju budućnosti Europe.

Predsjednik Sassoli izjavio je: „Danas je novi početak za Europsku uniju i sve europske građane. Konferencija o budućnosti Europe jedinstvena je prilika za sve europske građane i civilno društvo da oblikuju budućnost Europe – zajednički projekt za funkcioniranje europske demokracije. Pozivamo vas da sudjelujete u izgradnji Europe budućnosti, VAŠE Europe!“

Izjava premijera Coste: „Sazivanje Konferencije o budućnosti Europe poruka je povjerenja i nade u budućnost koju šaljemo Europljanima. Povjerenja da ćemo prevladati pandemiju i krizu, nade da ćemo zajedno izgraditi pravednu, zelenu i digitalnu Europu budućnosti.“

Predsjednica von der Leyen izjavila je: „Danas pozivamo sve Europljane da izraze svoje mišljenje. Da kažu u kakvoj Europi žele živjeti, da je oblikuju i udruže snage kako bismo je lakše izgradili. Očekivanja građana su jasna: žele izraziti svoje mišljenje o budućnosti Europe i o pitanjima koja utječu na njihove živote. Naše je obećanje jednako jasno: pozorno ćemo slušati i zatim djelovati.“

Cilj je konferencije građanima dati veću ulogu u oblikovanju politika i ambicija EU-a, poboljšavajući otpornost Unije na krize, bilo gospodarske ili zdravstvene. Stvorit će se novi javni forum za otvorenu, uključivu, transparentnu i strukturiranu raspravu s Europljanima o pitanjima koja su im važna i utječu na njihov svakodnevni život.

U Zajedničkoj izjavi naveden je otvoreni popis mogućih tema konferencije. U njemu se spominju zdravlje, klimatske promjene, socijalna pravednost, digitalna transformacija, uloga EU-a u svijetu te kako ojačati demokratske procese kojima se upravlja EU-om. Te su teme u skladu s općim prioritetima EU-a i pitanjima koja su građani postavili u ispitivanjima javnog mnijenja. Konačno, građani koji će sudjelovati odlučit će o kojim će se temama raspravljati na konferenciji.

Sljedeći koraci

Konferencija je pod nadležnošću triju institucija koje je vode, a predstavljaju ih njihovi predsjednici koji djeluju kao zajedničko predsjedništvo. Uskoro će se osnovati izvršni odbor, koji u jednakoj mjeri predstavlja te tri institucije, pri čemu nacionalni parlamenti imaju status promatrača. Izvršni odbor nadgledat će rad konferencije i pripremati plenarne sjednice, uključujući doprinos građana i njihovo praćenje.

Kontekst

Zajedničkom izjavom utvrđuju se područje primjene, struktura, ciljevi i načela konferencije. Njome se postavljaju temelji za događanja koja će predvoditi građani i koja će se organizirati s civilnim društvom i dionicima na svim razinama, nacionalnim i regionalnim parlamentima, Odborom regija, Gospodarskim i socijalnim odborom, socijalnim partnerima i akademskom zajednicom. Njihovo sudjelovanje u procesu ključno je za osiguravanje najšireg dosega i angažmana.

Na konferenciji će se koristiti razni forumi, uključujući digitalne i, kad je to moguće, fizičke formate, uz poštovanje pravila za sprečavanje širenja koronavirusa. Interaktivna višejezična digitalna platforma omogućit će građanima i dionicima da svoje ideje dostave putem interneta te će im pomoći da sudjeluju u događanjima ili ih organiziraju.

Platforma i sva događanja organizirana u okviru konferencije moraju se temeljiti na načelima uključivosti, otvorenosti i transparentnosti, uz poštovanje pravila EU-a o privatnosti i zaštiti podataka. Europski paneli građana organizirani na europskoj razini će se prenositi, a svi podnesci poslani putem interneta bit će objavljeni.

U okviru konferencije trebali bi se donijeti zaključci na temelju kojih će se izraditi smjernice o budućnosti Europe.

Više informacija

Konferencija o budućnosti Europe

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en

Zajednička izjava o Konferenciji o budućnosti Europe

https://ec.europa.eu/info/files/joint-declaration-conference-future-europe_hr

Stajalište Europskog parlamenta o Konferenciji o budućnosti Europe (15. siječnja 2020.)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_HR.html

Konferencija o budućnosti Europe – revidirano stajalište Vijeća (3. veljače 2021.)

https://www.consilium.europa.eu/media/48588/st_5911_2021_init_en.pdf

Komunikacija Komisije o Konferenciji o budućnosti Europe (22. siječnja 2020.)

https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en

Video snimke govora na Plenarnoj sjednici

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/signing-ceremony-on-the-joint-declaration-for-the-conference-of-the-future-of-europe-_I202965-V_v?auth_cloudf=8f717a16-db6a-c842-14b5-6b86a1eed217

Multimedijska ponuda

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe_17609_pk

Prethodna objava
Parlament odobrio novi program „EU za zdravlje”
Sljedeća objava
Konferencija o budućnosti Europe
Izbornik