Mjere za jačanje prava građana EU-a

Europsko građanstvo jedno je od najvećih postignuća EU-a. Europska komisija danas predstavlja paket mjera kojima će se, prigodom njegove 30. obljetnice, u cijeloj Uniji ojačati prava koja proizlaze iz građanstva EU-a.

Europsko građanstvo
Europsko građanstvo jedno je od najvećih postignuća EU-a. Europska komisija danas predstavlja paket mjera kojima će se, prigodom njegove 30. obljetnice, u cijeloj Uniji ojačati prava koja proizlaze iz građanstva EU-a. Osobe koji imaju državljanstvo države članice EU-a uživaju niz prava i povlastica koja ne ovise o pravima državljana pojedine države članice, uključujući pravo na slobodno kretanje, konzularnu zaštitu i aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima.

U danas objavljenom Izvješću o građanstvu EU-a za 2023. ističe se napredak ostvaren u jačanju i promicanju građanskih prava, zajedničkih vrijednosti i sudjelovanja u demokratskim procesima od objave prethodnog Izvješća o građanstvu 2020.

Komisija danas predlaže izmjenu pravila utvrđenih Direktivom o konzularnoj zaštiti radi zaštite i pružanja potpore građanima EU-a u inozemstvu u kriznim vremenima. Prijedlog je pripremljen u bliskoj suradnji s Visokim predstavnikom, pod čijom nadležnošću djeluju Europska služba za vanjsko djelovanje i delegacije EU-a u trećim zemljama. U okviru paketa Komisija predstavlja i nove smjernice o pravu na slobodno kretanje, vodič o dobroj izbornoj praksi za građane s invaliditetom, zbirku praksi e-glasovanja i vodič o građanstvu EU-a.

Komisija danas donosi i prvo izvješće o provedbi Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi i objavljuje rezultate najnovije ankete Eurobarometra o građanstvu i demokraciji na temu informiranosti građana EU-a o njihovim građanskim pravima.

Jačanje prava koja proizlaze iz građanstva EU-a

Među ostalim, Komisija predlaže reviziju Direktive EU-a o konzularnoj zaštiti kako bi se osigurala bolja i dostupnija zaštita građana EU-a u trećoj zemlji u kojoj njihova zemlja državljanstva nema konzulat ni veleposlanstvo. Zahvaljujući tome bi građani EU-a trebali moći dobivati jasnije informacije i ostvarivati prava na pomoć i zaštitu. Današnji prijedlog obuhvaća mjere za:

pojednostavnjenje postupaka i maksimalno korištenje globalne mreže delegacija EU-a, veleposlanstava i konzulata država članica kako bi se građanima priskočilo u pomoć
jačanje mjera pripravnosti i odgovora na krizu, među ostalim provođenjem redovitih konzularnih kriznih vježbi i pripremom kriznih konzularnih planova s procjenom mogućih rizika i broja građana EU-a u određenoj zemlji
slanje zajedničkih timova konzularnih stručnjaka koji mogu pomoći diplomatskom i konzularnom osoblju u kriznim situacijama.
Cilj je revidiranih smjernica o slobodnom kretanju pomoći tijelima država članica i nacionalnim sudovima da pravilno primjenjuju pravila EU-a o slobodnom kretanju. Prethodna verzija smjernica iz 2009. ažurirana je posebno kako bi se u njih ugradio razvoj sudske prakse Suda Europske unije, uzimajući u obzir raznolikost obitelji (uključujući dugine obitelji). Nove smjernice sadržavaju pravno i praktično tumačenje i primjere najvažnijih pitanja o pravima slobodnog kretanja.

Izvješće o građanstvu za 2023. sadržava pregled svih relevantnih političkih inicijativa o građanstvu EU-a od 2020., kao što su olakšavanje putovanja tijekom pandemije s pomoću zajedničke digitalne COVID potvrde, inicijativa za rješavanje poteškoća s kojima se suočavaju mobilni građani EU-a, rad na uključivim demokratskim procesima i osiguravanju jednakih mogućnosti na izborima.

U vodiču o dobroj izbornoj praksi za građane s invaliditetom, kako je najavljeno u Strategiji o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030., predstavljen je niz primjera dobre izborne prakse iz država članica čiji je cilj dodatno povećati sudjelovanje građana s invaliditetom u izbornom postupku.

U danas predstavljenoj zbirci praksi e-glasovanja prikupljaju se primjeri prakse e-glasovanja i drugi u području informacijske i komunikacijske tehnologije iz svih država članica kako bi se promicalo ostvarivanje biračkih prava u EU-u.

Nadovezujući se na Konferenciju o budućnosti Europe, Komisija predstavlja vodič o građanstvu EU-a, koji će građanima EU-a pružiti najvažnije informacije o njihovim pravima, a posebno se obraća mladima i osobama koje su nedavno stekle građanstvo EU-a.

Eurobarometar o građanstvu i demokraciji za 2023. objavljen zajedno s paketom mjera o građanstvu otkriva da 50 % ispitanika smatra da su dobro informirani o pravima koja imaju kao građani EU-a. Međutim, 33 % ispitanika smatra da nisu dobro informirani, a 16 % ispitanika smatra da uopće nisu informirani.

U prvom izvješću o funkcioniranju europske građanske inicijative predstavlja se napredak postignut od revizije Uredbe iz 2020. i najavljuje niz praktičnih mjera usmjerenih na daljnje poboljšanje sudjelovanja europskih građana u demokratskim procesima EU-a, kao što su rad na informiranju o europskoj građanskoj inicijativi u suradnji s Europskim parlamentom i državama članicama te sustavno savjetovanje s organizatorima uspješnih inicijativa pri izradi prijedloga politika kao odgovor na te inicijative.

Sljedeći koraci

Komisija se obvezala osigurati da građani EU-a mogu u potpunosti koristiti svoja prava te će nastaviti pratiti pravilnu provedbu pravila o građanstvu EU-a, uključujući ona o slobodnom kretanju. Komisija će sljedeće izvješće o građanstvu EU-a predstaviti 2026.

Kontekst

Ove se godine obilježava 30. obljetnica stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta, kojim je utemeljeno jedno od najvažnijih postignuća EU-a: građanstvo EU-a, status koji uživa svaka osoba koja ima državljanstvo države članice EU-a. Građani EU-a uživaju niz prava i povlastica neovisnih o pravima državljana određene države članice. Prava koja proizlaze iz građanstva EU-a uključuju pravo na nediskriminaciju na temelju državljanstva, pravo na slobodno kretanje i boravak unutar EU-a, pravo glasovanja i kandidiranja na izborima za Europski parlament i lokalnim izborima, pravo na konzularnu zaštitu, podnošenje predstavki Europskom parlamentu ili podnošenje pritužbe Europskom ombudsmanu, pokretanje ili podupiranje europske građanske inicijative te pravo na kontaktiranje s bilo kojom institucijom EU-a. Ta prava vrijede u svih 27 država članica EU-a.

U skladu s člankom 25. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisija svake tri godine izvješćuje o primjeni prava Unije na nediskriminaciju i građanstvo. Posljednje izvješće o napretku objavljeno je 2020., zajedno s Komunikacijom „Izvješće o građanstvu EU-a” iz te godine.

U Flash Eurobarometru o građanstvu i demokraciji razmatra se niz pitanja o građanstvu EU-a, uključujući informiranost Europljana o njihovu statusu građana EU-a i njihovo razumijevanje nekih od ključnih prava koja proizlaze iz njega. Sadržava pitanja o stavovima građana prema izbornim problemima, vanjskom uplitanju i ulozi civilnog društva. Od travnja 2023. do svibnja 2023. telefonski je intervjuirano 25 722 osoba u dobi od 15 i više godina iz svih država članica EU-a.
Više informacija

Izvješće o provedbi europske građanske inicijative – informativni članak

Izvješće o građanstvu EU-a za 2023.

Novi prijedlog direktive o konzularnoj zaštiti

Smjernice o pravu na slobodno kretanje građana EU-a i njihovih obitelji

Vodič o dobroj izbornoj praksi za osobe s invaliditetom

Zbirka o e-glasovanju

Vodič o građanstvu EU-a

Flash Eurobarometar o demokraciji i građanstvu

Izvješće o provedbi europske građanske inicijative

Internetske stranice o građanstvu EU-a

Konzularna zaštita – internetske stranice

Demokracija i biračka prava – internetske stranice

Kretanje i boravište – internetske stranice

Prethodna objava
UDRUZI “VUKOVARSKI LEPTIRIĆI” URUČENO PRIZNANJE EUROPSKOG PARLAMENTA
Sljedeća objava
Europa u mom dvorištu
Izbornik