Onečišćenje zraka i klimatskih promjena, utjecaj na zdravlje

Rješavanje problema onečišćenja i klimatskih promjena u Europi poboljšat će zdravlje i dobrobiti, posebice najranjivijih osoba

Onečišćenje zraka i zagađenje bukom, učinci klimatskih promjena, kao što su toplinski valovi, te izloženost opasnim kemikalijama uzroci su lošeg zdravlja u Europi. Prema opsežnoj procjeni stanja zdravlja i okoliša koju je danas objavila Europska agencija za okoliš (EEA), 13 % smrtnih slučajeva može se povezati sa lošom kvalitetom okoliša. 

Poboljšanje zdravlja i dobrobiti europskih građana važnije je nego ikad, a pozornost je trenutačno usmjerena na borbu protiv pandemije bolesti COVID-19. Ta pandemija očit je primjer složenih veza između okoliša, naših socijalnih sustava i našeg zdravlja.

Prethodna objava
Komisija odobrava preusmjeravanje sredstava
Sljedeća objava
EU vijesti, 9. 9.
Izbornik