Ostvarenje europskog prostora obrazovanja do 2025. i prilagodba obrazovanja i osposobljavanja digitalnom dobu

Komisija je danas donijela dvije inicijative kojima će se ojačati doprinos obrazovanja i osposobljavanja oporavku EU-a od krize uzrokovane koronavirusom te pridonijeti izgradnji zelene i digitalne Europe. U viziji europskog prostora obrazovanja koju treba ostvariti do 2025. Komisija predlaže nove inicijative, veća ulaganja i više suradnje država članica kako bi se svim Europljanima, svih dobnih skupina, pomoglo da iskoriste bogatu ponudu obrazovanja i osposobljavanja u EU-u. Komisija je donijela i novi akcijski plan za digitalno obrazovanje, u koji su uključene pouke izvučene iz krize uzrokovane koronavirusom i detalji ostvarivanja uspješnog ekosustava digitalnog obrazovanja s poboljšanim digitalnim kompetencijama za digitalnu transformaciju.

Komunikaciji o europskom prostoru obrazovanja navodi se kako suradnja može unaprijediti kvalitetu, uključivost te digitalnu i zelenu dimenziju obrazovnih sustava država članica. Države članice mogu zajedno oblikovati europski prostor obrazovanja koji se temelji na slobodi učenika i studenata da uče, a učitelja i nastavnika da rade bilo gdje u Europi te slobodi obrazovnih ustanova da se međusobno povezuju u Europi i šire. Više informacija nalazi se ovdje

Prethodna objava
Koronavirus: Komisija započinje s testiranjem usluge interoperabilnog pristupnika za nacionalne aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje
Sljedeća objava
Sporazum o povlačenju: Europska komisija uputila Ujedinjenoj Kraljevini službenu opomenu zbog povrede obveza
Izbornik