Potrebni su dodatni napori za potpuno prenošenje pravila EU-a o pravima žrtava i europskom nalogu za zaštitu

Komisija je nedavno objavila izvješća o provedbi Direktive o pravima žrtava i Direktive o europskom nalogu za zaštitu. U izvješćima se ocjenjuju i analiziraju nacionalne mjere za provedbu direktiva. U skladu s Direktivom o pravima žrtava, žrtve kaznenih djela imaju pravo na zaštitu, potporu i pristup pravosuđu. Direktivom o europskom nalogu za zaštitu omogućuje se proširena zaštita za ugrožene osobe koje putuju ili se sele u drugu državu članicu EU-a. Izvješća ističu da države članice EU-a još moraju uložiti dodatne napore kako bi se iskoristio puni potencijal tih instrumenata. U većini država članica utvrđeni su nedostaci u provedbi ključnih prava kao što su pristup informacijama, službama za podršku i zaštita u skladu s pojedinačnim potrebama žrtava. Europski nalozi za zaštitu i dalje se rijetko koriste, uglavnom zbog nedovoljne informiranosti o instrumentu i nedostatnih nacionalnih sustava zaštite. Komisija će uskoro donijeti Strategiju EU-a o pravima žrtava (za razdoblje od 2020. do 2025.). Izvješća o provedbi dostupna su na internetskoj stranici o pravima žrtava.

Prethodna objava
Online Dijalog sa studentima – EUSolidarity na djelu za vrijeme pandemije coronavirusa”
Sljedeća objava
Sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove 19. svibnja 2020.
Izbornik