Prvi korak prema donošenju farmaceutske strategije za Europu

Kao prvi korak prema donošenju farmaceutske strategije za Europu, Komisija je jučer objavila plan u sklopu kojega je pozvala zainteresirane građane i dionike da podijele svoja stajališta.

Donošenje je predviđeno prije kraja godine, a opći je cilj strategije osigurati opskrbu Europe sigurnim i cjenovno pristupačnim lijekovima te poduprijeti europsku farmaceutsku industriju. Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane, izjavila je: Do kraja godine predstavit ću ambicioznu farmaceutsku strategiju za Europu kako bi se osigurala cjenovna pristupačnost, održivost i sigurnost opskrbe. Pandemija koronavirusa pokazala nam je da trebamo imati sustav otporan na krizu i sredstva za proizvodnju lijekova unutar EU-a kako bi se našim građanima i bolnicama osigurao pravovremen pristup osnovnim lijekovima u svim okolnostima.

 Građani, stručnjaci i dionici pozivaju se da do 7. srpnja 2020. na portalu Bolja regulativa daju povratne informacije o planu i posjete posebnu internetsku stranicu radi dodatnih informacija i praćenja ažuriranja.

Prethodna objava
Proračun EU-a za oporavak: Povećano financiranje za potporu prijelaza poljoprivrednika i ribara na zeleno gospodarstvo
Sljedeća objava
TURIZAM U EUROPI u 2020. I NAKON KORONAKRIZE
Izbornik