Srpanjski paket o povredama: Cilj Komisije je potpuna, pravilna i pravodobna provedba prava EU-a u korist građana i poduzeća

 

Kako bi se građanima i poduzećima pomoglo da u potpunosti iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta, Europska komisija u stalnom je dijalogu s državama članicama koje ne poštuju pravo EU-a i, ako je to potrebno, protiv njih pokreće postupke zbog povrede prava.

Današnje redovne odluke o povredama uključuju 145 službene opomene. Točnije, 70 službenih opomena i 7 dodatnih obavijesti, 50 obrazloženih mišljenja i 2 dodatna obrazložena mišljenja te 12 upućivanja Sudu, uključujući 5 upućivanja u skladu s člankom 258. stavkom 260. točkom (3) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i 7 upućivanja na temelju članka 258. UFEU-a.

Također je zatvoreno 97 predmeta u kojima je dotična država članica u suradnji s Komisijom riješila problem i osigurala usklađenost s pravom EU-a te stoga nije potrebno upućivanje predmeta Sudu.

U kontekstu pandemije koronavirusa i znatnog pritiska na nacionalna tijela, Komisija je obavijestila države članice da će se rokovi za odgovor na postupke zbog povrede prava pokrenuti od početka ove godine produljiti kako bi se u obzir uzele iznimne okolnosti. Sažeci glavnih odluka i upućivanja na relevantna priopćenja za tisak dostupni su ovdjeOvdje su opisani ključni aspekti postupaka EU-a zbog povrede prava.

Prethodna objava
Mehanizam za praćenje temeljnih vrijednosti EU-a
Sljedeća objava
Poticanje inovativnih projekata u području čistih tehnologija
Izbornik