Strateški plan za Obzor Europu

Europska komisija je donijela prvi strateški plan za Obzor Europu, novi program EU-a za istraživanje i inovacije vrijedan 95,5 milijardi eura u tekućim cijenama. Strateški plan novost je u programu Obzor Europa.

 

 

Njime se utvrđuju strateške smjernice za usmjeravanje ulaganja u prve četiri godine njegove provedbe kako bi istraživanja i inovacije u EU-u pridonosila ostvarivanju njegovih prioriteta, uključujući klimatski neutralnu i zelenu Europu, Europu spremnu za digitalno doba i gospodarstvo u interesu građana.

Izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Riječ je o okviru za vrhunska istraživanja i inovacije utemeljene na izvrsnosti u sklopu programa rada Obzora Europa. Strateške smjernice osigurat će da ulaganja u istraživanje i razvoj doprinesu oporavku utemeljenom na zelenoj i digitalnoj tranziciji, otpornosti i otvorenoj strateškoj autonomiji.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, rekla je: Smjernice strateškog plana omogućit će da se zajednički prioriteti politika EU-a temelje na novim saznanjima, idejama i inovacijama. Želimo da se istraživanja i inovacije koje financira EU usmjere na izazove s kojima se suočavaju Europljani, a ovaj novi pristup tome doprinosi.

Ambiciozan plan za ambiciozan program

Strateškim planom utvrđuju se četiri strateške smjernice za ulaganja u istraživanje i inovacije u okviru Obzora Europa za sljedeće četiri godine:

  • promicanje otvorene strateške autonomije vođenjem razvoja ključnih digitalnih, razvojnih i novih tehnologija, sektora i vrijednosnih lanaca
  • obnova europskih ekosustava i bioraznolikosti te održivo upravljanje prirodnim resursima
  • digitalni put prema Europi kao prvom kružnom, klimatski neutralnom i održivom gospodarstvu
  • stvaranje otpornijeg, uključivijeg i demokratskijeg europskog društva.

Sve četiri smjernice temelje se na međunarodnoj suradnji jer je ona ključna za nošenje s globalnim izazovima.

U strateškom planu utvrđuju se i europska sufinancirana partnerstva i partnerstva za zajedničke programe te misije EU-a koje će se podupirati u okviru programa Obzor Europa. Partnerstvima će biti obuhvaćena važna područja kao što su energetika, promet, bioraznolikost, zdravlje, hrana i kružnost te će se njima dopuniti deset institucionaliziranih europskih partnerstava koje je Komisija predložila u veljači. Misije EU-a bavit će se globalnim izazovima koji utječu na naš svakodnevni život. Njihovi će ciljevi biti ambiciozni i poticajni, ali ostvarivi, primjerice borba protiv raka, prilagodba klimatskim promjenama, zaštita oceana, zeleniji gradovi i zdravlje tla i hrane. Koristeći se brojnim i različitim instrumentima u disciplinama i područjima politika EU-a rješavat će složena pitanja putem istraživačkih projekata, mjera politike, pa i zakonodavnih inicijativa.

Smjernice plana odnose se i na niz horizontalnih pitanja, kao što su rodna pitanja. Rodna dimenzija morat će se automatski integrirati u sadržaj istraživanja i inovacija u cijelom programu, osim ako se utvrdi da spol ili rod možda nisu relevantni za neku temu.

Izvor i više informacija: Europska komisija, Priopćenje za tisak, 15. ožujak 2021.

Ilustrativna fotografija: ©European Union, 2020, Izvor: EC – Audiovisual Service, Fotograf: Claudio Centonze

Prethodna objava
Predstavljanje Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Obzor Europa
Sljedeća objava
ACTIVE EU, Humani, solidarni i ujedinjeni – sjednica parlamenta mladih
Izbornik