DONESENA TREĆA ODLUKA O FINANCIRANJU PROJEKATA U OKVIRU OTVORENOG (TRAJNOG) POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „UMJETNOST I KULTURA ONLINE“

Ministarstvo kulture i medija, Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donijelo je 17. svibnja 2021. godine treću Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14), koji se provodi u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije“. Poziv „Umjetnost i kultura online“ usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe online participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje pripadnika ciljanih skupina.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje u okviru Poziva iznosi 35.000.000,00 HRK, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Trećom Odlukom o financiranju poduprijet će se provedba 11 projekata, a ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja se dodjeljuje ovom Odlukom iznosi 4.769.318,40 HRK.

Odluka o financiranju nalazi se ovdje.

Prethodna objava
EUROPSKI PARLAMENT USVOJIO NOVI, UKLJUČIVIJI PROGRAM ERASMUS+
Sljedeća objava
EUROPSKI PARLAMENT ODOBRIO NOVI PROGRAM KREATIVNA EUROPA 2021. – 2027. VRIJEDAN GOTOVO 2,5 MILIJARDI EURA!
Izbornik