Odgovor na koronavirus – potptora Hrvatskoj

Odgovor na koronavirus: 135 milijuna eura iz kohezijske politike za jačanje zdravstvenog sektora i potporu gospodarstvu u Hrvatskoj

Komisija je odobrila izmjenu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kojim se preusmjerava gotovo 135 milijuna eura sredstava za kohezijske politike kako bi se Hrvatskoj pomoglo u borbi protiv posljedica krize uzrokovane koronavirusom. Konkretno, 50 milijuna eura iz fondova EU-a bit će namijenjeno za kupnju medicinske i zaštitne opreme za više od 1200 bolnica, drugih zdravstvenih ustanova i domova za njegu starijih osoba, dok će hrvatskim MSP-ovima staviti na raspolaganje gotovo 85 milijuna eura za nastavak poslovanja i spašavanje radnih mjesta. Osim toga, program će se privremeno sufinancirati sa 100 % sredstava iz proračuna EU-a.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Kohezijska politika ima važnu ulogu u odgovoru na pandemiju i poticanju održivog oporavka. Zahvaljujući zajedničkim i brzim naporima hrvatskih nadležnih tijela i Komisije tim se resursima osigurava prijeko potrebna pomoć i potpora zdravstvenom sektoru i gospodarstvu zemlje. Izmjene su moguće zahvaljujući iznimnoj fleksibilnosti Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus (CRII) i Investicijske inicijative plus kao odgovora na koronavirus (CRII+) kojima se državama članicama omogućuje da financijska sredstva u okviru kohezijske politike iskoriste za potporu sektorima koji su najizloženiji pandemiji i njezinim gospodarskim posljedicama, kao što su zdravstvo, MSP-ovi i tržišta rada. Više informacija dostupno je ovdje.

Prethodna objava
EU vijesti, 9. 9.
Sljedeća objava
Dezinformacije: EU ocijenio Kodeks dobre prakse i objavio izvješća o dezinformacijama
Izbornik