Parlament odobrio novi program „EU za zdravlje”

 Proračun programa iznosi 5,1 milijardu eura, od čega je najmanje 20 % sredstava namijenjeno za prevenciju bolesti i promicanje zdravlja

·       Europska unija će biti pripravnija na velike prekogranične prijetnje zdravlju

·       Povoljni lijekovi i dostupniji medicinski proizvodi

 

Eurozastupnici su usvojili program „EU za zdravlje” za razdoblje 2021.–2027. koji će povećati pripravnost zdravstvenih sustava EU-a na buduće prijetnje zdravlju i pandemije.

 

Parlament je s 631 glasova za, 32 protiv i 34 suzdržana podržao privremeni dogovor s Vijećem.

 

Novi program „EU za zdravlje” donijet će koristi u područjima u kojima Unija nedvojbeno može dodati vrijednost dopunjavajući politike država članica. Glavni ciljevi programa uključuju jačanje zdravstvenih sustava podržavanjem država članica u međusobnom koordiniranju i dijeljenju podataka te povećanje dostupnosti lijekova i medicinskih proizvoda po povoljnijim cijenama.

 

Učinkovitije suočavanje s prekograničnim prijetnjama zdravlju

 

Budući da je cilj povećati otpornost zdravstvenih sustava, program „EU za zdravlje” trebao bi ih temeljito pripremiti na velike prekogranične prijetnje zdravlju. To bi trebalo omogućiti Uniji da se suoči s budućim epidemijama, ali i dugoročnim izazovima, kao što su starenje stanovništva te zdravstvene nejednakosti.

 

U okviru programa podupirat će se i mjere povezane s e-zdravstvom i uspostava europskog podatkovnog prostora u zdravstvu. Podupirat će se i promicanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, uključujući u području spolnog i reproduktivnog zdravlja, poboljšanje mentalnog zdravlja i ubrzanje borbe protiv raka.

 

Tijekom plenarne rasprave u utorak zastupnici su istaknuli ključnu ulogu koju će novi program imati u suzbijanju nejednakosti u zdravstvu, među zemljama članicama, kao  i među različitim društvenim skupinama. Pozdravili su i uspostavu, na razini EU-a, zaliha osnovnih medicinskih proizvoda i opreme, što će se nadovezati na rezultate postignute u programu rescEU. Također, uspostavit će se i pričuva medicinskog i ostalog osoblja koje se može mobilizirati u slučaju zdravstvene krize. Snimku rasprave možete pogledati ovdje.

 

Sljedeći koraci

 

Kad Vijeće službeno odobri Uredbu, ona će stupiti na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije. Uredba će se primjenjivati retroaktivno od 1. siječnja 2021.

 

Kontekst

 

Komisija je u svibnju 2020. donijela novi samostalni program „EU za zdravlje” za razdoblje 2021.–2027. kao odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa. Cilj programa je bolje pripremiti Uniju na velike prekogranične prijetnje zdravlju te povećati otpornost nacionalnih zdravstvenih sustava. Parlament i Vijeće postigli su kompromisni dogovor 14. prosinca 2020.

 

Poveznice

Usvojeni tekst (9.3.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/hr/texts-adopted.html

 

Dijelovi rasprave i izjava izvjestitelja (9.3.2021)

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health-programme-extracts-from-the-debate-and-the-vote-and-statement-by-cristian-silviu-buoi-epp-ro_I202971-V_v

 

Video zapisi rasprave (9.3.2021.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=14e05972-9b8f-cb42-3404-7b3a02c2c015&date=20210309

 

Priopćenje za medije o dogovoru postignutom u trijalogu (14.12.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93655/eu4health-meps-reach-deal-with-council-on-2021-2027-eu-health-programme

 

Datoteka postupka

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0102(COD)&l=en

 

Izvjestitelj Cristian-Silviu Bușoi (EPP, Rumunjska)

https://www.europarl.europa.eu/meps/hr/38420/CRISTIAN-SILVIU_BUSOI/home

 

Brifing Službe Europskog parlamenta za istraživanja (ukratko): Program „EU za zdravlje” 2021. – 2027.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/689351/EPRS_ATA(2021)689351_EN.pdf

 

Brifing Službe Europskog parlamenta za istraživanja: Program „EU za zdravlje” (3.2.2021.)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659258/EPRS_BRI(2020)659258_EN.pdf

 

Besplatne fotografije, videomaterijali i audiomaterijali

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu4health_16801_pk

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 
 

Barbara PERANIĆ

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj

barbara.peranic@europarl.europa.eu

: (+385) 99 271 3026

: (+385) 1 4880 233

 

 

 
You have received this message because, at your request, your email address is registered on our mailing list. Your data are processed only for the purpose of sending this message and will not be transferred to any other party.
 
 

 

 

Prethodna objava
Obilježavanje Međunarodnog dana žena na plenarnoj sjednici EP, 8. ožujka 2021.
Sljedeća objava
 Zajednička izjava o Konferenciji o budućnosti Europe
Izbornik